Gevolgen Covid-19 coronavirus pandemie voor M&A

De impact op transacties was vrijwel direct na de uitbraak van het Covid-19 coronavirus duidelijk.

De Covid-19 coronavirus pandemie heeft grote gevolgen, ook voor fusies & overnames. Ruim zes jaar geleden begon de langste periode ooit van groei in fusies en overnames, in aantallen én grootte van deals. Maar in het eerste kwartaal van 2020 (t/m 20 maart) zijn zowel het aantal transacties als de totale dealwaarde gedaald, respectievelijk met 16 procent en 18 procent, zo blijkt uit Allen & Overy’s Global M&A Insights Q1 2020.

De impact op fusies en overnames was vrijwel direct na de uitbraak duidelijk. Deals in een gevorderd stadium gingen door, maar werden waar mogelijk versneld afgerond. Allen & Overy zag wel een duidelijke toename in het aantal cliënten dat vroeg of deze crisis geldt als Material Adverse Change (een significante verandering in de omstandigheden van de deal, MAC) of een force majeure-event waardoor zij zich eventueel konden terugtrekken uit een reeds gesloten overeenkomst. Vooralsnog is er echter weinig juridische ruimte voor kopers om overeenkomsten te ontbinden, zolang aan andere voorwaarden wordt voldaan. Deals in een vroeg stadium ondervinden de grootste impact: die worden opgeschort of helemaal gecanceld.

Deze sterke afname zal zich doorzetten tot deze pandemie onder controle is, maar het is moeilijk om te voorspellen hoe lang het dan duurt voordat het aantal fusies en overnames weer aantrekt. In 2009, na de wereldwijde financiële crisis, duurde het zes maanden voordat de dealactiviteit weer toenam. Maar er zijn grote verschillen met toen: de financiële crisis vond zijn oorsprong in banken en bedrijven die een te grote schuldenlast op zich hadden genomen. Nu staan de banken er beter voor, net zoals de balansen van bedrijven, maar staan de leveringsketens onder grote druk, worden veel meer sectoren geraakt en kunnen zelfs solide bedrijven in zeer zwaar weer terecht komen.

Meer informatie vindt u in het Global M&A Insights Q1 2020 rapport.

 

Gerelateerde artikelen