Genomineerd Best Valuator

Veel bestuurders hebben geen idee van de werkelijke waarde van hun onderneming en met de veranderende markt veranderen ook de waarderingen. Naast het beheersen van rekentechnieken dient een valuator over een sterk economisch inzicht te hebben. De ‘Best Valuator’ is vaktechnisch van hoog niveau en vooral iemand die met onafhankelijkheid en autoriteit, te midden van belangenconflicten en emotie, impact heeft op de beslissers: bestuur, commissarissen en aandeelhouders.
Gerelateerde artikelen