Facebook WhatsApp-deal verandert meldingsplicht bij overnames

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:42
Of een transactie goedkeuring behoeft van één of meerdere mededingingsautoriteiten in de EU, is tot op heden doorgaans afhankelijk van de omzet van de betrokken partijen. Maar daar komt verandering in. Welke gevolgen heeft dit voor de M&A praktijk? 

Mededingingsanalyse
In veel EU lidstaten is een transactie meldingsplichtig bij de mededingingsautoriteit als de betrokken partijen: (i) gezamenlijk een bepaalde wereldwijde omzet generen en (ii) individueel een bepaalde binnenlandse omzetdrempel overschrijden. De focus ligt dus op toetsing van de omzet van de betrokken partijen. 

Door Facebook en WhatsApp ook transactiewaarde als drempel 
In Duitsland is onlangs een wetswijziging aangenomen waarmee een extra drempel, in de vorm van de transactiewaarde, wordt geïntroduceerd. Mede aanleiding voor deze aanpassing is de Facebook-WhatsApptransactie (2014). WhatsApp behaalde destijds een jaaromzet van circa 10 miljoen euro maar Facebook betaalde 19 miljard dollar om WhatsApp over te nemen. De overname bleek niet meldingsplichtig in Duitsland, vanwege de geringe omzet van WhatsApp. Dit deed in Duitsland vervolgens de vraag rijzen of niet ook transacties vanaf een bepaalde waarde moeten worden onderzocht. 

Op dit moment moet een transactie in ieder geval bij de Duitse mededingingsautoriteit worden gemeld als:
•    de betrokken partijen een gezamenlijke wereldwijde omzet behaalden van meer dan 500 miljoen euro,
•    één partij een binnenlandse omzet behaalde van meer dan 25 miljoen euro en
•    één andere partij een binnenlandse omzet van meer dan 5 miljoen euro behaalde.

Door invoering van de nieuwe wet ontstaat er in Duitsland ook een meldingsplicht als de drempel onder punt 3 niet wordt behaald maar als:
•    de transactiewaarde hoger is dan 400 miljoen euro en
•    de target in substantiële mate in Duitsland actief is.

Deze nieuwe drempels roepen vragen op. Hoe wordt de transactiewaarde vastgesteld? Op basis van de verkoopprijs of spelen garanties ook een rol? Worden leningen meegenomen? De toelichting bij de wet geeft weinig houvast. Dat is jammer omdat de nieuwe drempels zien op alle ondernemingen en niet alleen op tech-bedrijven. Zo kan het verwerven van snelgroeiende medische of farma startups ook meldingsplichtig zijn in Duitsland. 

Duitsland, Oostenrijk en EU
De Duitse situatie staat niet op zich. Oostenrijk heeft vergelijkbare drempels vastgesteld. Ook de Europese Commissie overweegt de introductie van een drempel gebaseerd op transactiewaarde. Het is niet uit te sluiten dat andere landen volgen. In Nederland is de discussie vooralsnog niet aan de orde. Wel leeft in Nederland de vraag of de verlaagde omzetdrempels voor concentraties in de zorgsector per 2018 worden verlengd en uitgebreid (en bijvoorbeeld ook jeugdzorg onder de verlaagde drempels komt te vallen). 

Melden ovename startup
De tijd dat een participatie of overname van een snelgroeiende startup gezien de geringe omzet van target niet gemeld hoeft te worden bij één of meerdere mededingingsautoriteiten in de EU is voorbij.  Het is opletten of er in lidstaten met drempels gebaseerd op transactiewaarde gemeld dient te worden. Het closen van een meldingsplichtige deal zonder goedkeuring wordt doorgaans door middel van hoge boetes bestraft. 

Meer informatie is hier te vinden.

Diederik Schrijvershof (foto boven) en Mattijs Bosch (foto onder) zijn advocaten bij Maverick Advocaten  
 

Gerelateerde artikelen