Hedgefondsen op zoek naar nieuwe groeistrategieën

29% van de hedgefondsbeleggers geeft aan dat hun prime brokers het voorbije jaar hun tarieven hebben verhoogd en nog eens 22% verwacht een verdere verhoging in het komende jaar. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat beheerders van hedgefondsen op zoek gaan naar nieuwe groeistrategieën. Dit blijkt uit 'The evolving dynamics of the hedge fund industry', een wereldwijd onderzoek onder hedgefondsen en beleggers uitgevoerd door EY.

Regelgeving zoals Basel III en Dodd-Frank heeft ertoe geleid dat banken en hun prime brokeragefuncties zich meer zijn gaan richten op liquiditeit, balanscapaciteit en financiering, met alle gevolgen van dien voor het economische speelveld van fondsbeheerders die transacties financieren via prime brokers.

Remco Bleijs, leider van de Nederlandse Hedge Fund Groep van EY: ‘Deze ontwikkelingen vormen een nieuwe bedreiging voor een sector die nog steeds kampt met slinkende marges en toenemende concurrentie voor vermogensgroei, en die meer dan ooit gedwongen is te investeren in technologie. Alle vormen van financiering worden voor het merendeel van de beheerders alleen maar duurder, en dat heeft direct effect op de totale handel.’

Hedgefondsen breiden hun prime brokerrelaties uit

De veranderingen in de regelgeving hebben gevolgen gehad voor de relatie tussen prime brokers en hedgefondsbeheerders. Prime brokers hebben hedgefondsbeheerders voorgesteld de bestaande zakelijke contacten te intensiveren, maar 60% van de beheerders die met prijsaanpassingen te maken heeft gehad, is in plaats daarvan met meer prime brokers in zee gegaan. Slechts 12% van de respondenten die prijsaanpassingen rapporteerden, heeft het aantal prime brokerrelaties beperkt.

Bleijs: ‘Veel hedgefondsen zijn groter en complexer geworden, waardoor hun financiële behoeften zijn toegenomen. Nu veel prime brokers minder capaciteit kunnen bieden dan in het verleden, breiden hedgefondsbeheerders het aantal relaties uit om het tegenpartijrisico te beperken.’

Daarnaast richten hedgefondsbeheerders het vizier geleidelijk op niet-traditionele financieringsbronnen buiten prime brokers om. 13% van de respondenten is (of gaat de komende twee jaar) op zoek naar financiering uit niet-traditionele bronnen, zoals institutionele beleggers en staatsbeleggingsfondsen, bewaarnemers en andere hedgefondsen.

Vermogensgroei blijft belangrijkste strategische prioriteit

Vermogensgroei ter compensatie van de druk op de marges is voor 57% van de ondervraagde beheerders de belangrijkste strategische prioriteit. Nieuwe methoden om groei te realiseren zijn onder meer uitbreiding van toegepaste hedgefondsstrategieën, verruiming van de beleggerbasis en verdergaande penetratie bij bestaande beleggers.

De lancering van nieuwe producten – de belangrijkste methode voor het realiseren van groei in het onderzoek van vorig jaar – wordt dit jaar door nog geen 20% genoemd. Nieuwe producten hebben beheerders wel kansen geboden, maar ook voor problemen gesteld: 24% van de beheerders rapporteerde in dit verband een negatief effect op de brutomarges.

Bleijs: ‘Nu het landschap voor hedgefondsen is veranderd, zijn de marges, door toenemende concurrentie en strengere eisen van zowel beleggers als regelgevende instanties, van twee kanten onder druk komen te staan: lagere omzetcijfers én hogere kosten. Beheerders zullen hun vermogen op korte termijn moeten zien te verhogen tot het minimale niveau dat nodig is om winstgevend te blijven.’

Investeringen in technologie zijn cruciaal voor fundamentele verandering

De respondenten zijn van plan de komende drie tot vijf jaar 12% van hun totale kostenbegroting aan te wenden voor grootschalige investeringen in technologie. Dat is nodig voor de ontwikkeling van robuuste infrastructuren waarmee grotere en complexere hedgefondsen kunnen worden ondersteund.

Bleijs: ‘De huidige technologische omgeving en de impact daarvan op de bedrijfsvoering verandert snel. 70% procent van de beheerders verwacht de komende twee jaar fors in technologie te investeren. Zo wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van tools voor een vlottere gegevensoverdracht tussen front- en backoffice, snellere, op de ontvanger toegesneden verslaglegging aan de diverse stakeholders, en in oplossingen voor het groeiende probleem van cybersecurity. Nooit eerder was strategisch investeren zo cruciaal.’
 
•  ‘The evolving dynamics of the hedge fund industry’ – 2015 Global Hedge Fund and Investor Survey

Gerelateerde artikelen