Europese Private Equity fondsbeheerders optimistischer dan Amerikaanse collegae

Maar beiden zijn van plan ‘conservatief’ ofwel bescheiden en voorzichtig te investeren.
Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van BDO USA. 95% van de PE-firma’s denken in 2016 op zijn hoogst 5 deals te sluiten, en ook de daarmee gem oeide bedragen blijven beperkt: 93% van de fondsbeheerders denkt dit jaar niet meer dan 250 miljoen dollar te investeren. 
En dat, terwijl toch 65% van de ondervraagden denkt dat er wereldwijd genoeg kansen geboden zullen worden – maar slechts 35% overweegt ook buiten de eigen landsgrenzen te investeren.
Fondsmanagers in Europa zijn optimistischer in hun verwachtingen dan hun collega’s aan de andere kant van de oceaan. 64% van de beheerders uit de USA beschrijft de marktomstandigheden in eigen land als ‘favorable’, terwijl  bijna 88% van de Europeanen datzelfde vindt van de kansen alhier. Zij denken ook meer buiten hun eigen continent te zullen investeren dan de Amerikanen.
 
Gerelateerde artikelen