Europese fusie- en overnamemarkt: sombere vooruitzichten maar ook kansen

De COVID-19-pandemie heeft een grote weerslag op de Europese fusie- en overnamemarkt. De vooruitzichten voor transacties in Europa zijn somber. Toch zijn er kansen en mogelijkheden voor degenen die risico's durven te nemen. Dat blijkt uit de door CMS en Mergermarket gepubliceerde achtste editie van de European M&A Outlook.

Het rapport biedt gedetailleerde inzichten omtrent het transactiesentiment in de Europese M&A-markt. Hiervoor zijn de meningen van 230 senior leidinggevenden van in Europa gevestigde ondernemingen en private equity-partijen voor het komende jaar gepeild.

Daling Europese transacties met 31%

Volgens gegevens van Mergermarket is het aantal Europese transacties in de eerste helft van 2020 met 31% gedaald tot 2.800 transacties en is de totale waarde van de transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2019 met 29% gedaald tot 262,9 miljard euro. De cijfers voor de omvang en de waarde voor het tweede kwartaal zijn de laagste kwartaalcijfers sinds 2013.

Roman Tarlavski, Partner en Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep bij CMS in Amsterdam, zegt: "Wij hebben aan meer transacties tot augustus gewerkt dan in dezelfde periode vorig jaar maar zien nu ook verminderde activiteit als gevolg van de onzekerheid rondom COVID-19."

Het lijkt erop dat deze periode van volatiliteit blijft aanhouden. Maar liefst 74% van de respondenten geeft aan dat door de pandemie hun bereidheid om deals te sluiten is verminderd en 65% overweegt helemaal geen M&A-activiteit, ten opzichte van 45% vorig jaar. Slechts 2% van de respondenten verwacht dat hun dealactiviteit dit jaar zal toenemen, vergeleken met 27% in 2019. Meer dan de helft van de ondervraagde personen (53%) verwacht dat transactieactiviteiten de komende twaalf maanden aanzienlijk zullen afnemen.

Stefan Brunnschweiler, Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep bij CMS, zegt: “Naast de ontwrichting door COVID-19 zullen de Amerikaanse verkiezingen in november, het einde van de overgangsperiode van de Brexit en de verslechterende relatie tussen China en het Westen ervoor zorgen dat de omstandigheden voor investeerders nog moeilijker worden.”

Kansen op het gebied van 'distressed' M&A

Tegelijkertijd zullen er waarschijnlijk kansen ontstaan op het gebied van 'distressed' M&A. Van de respondenten verwacht 90% dat het aantal herstructureringen zal toenemen. Bijna driekwart van de kapitaalkrachtige private equity-partijen zegt belangstelling te hebben voor 'distressed' en 'turnaround'-kansen en geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor degenen die de uitdagingen en kansen van deze instabiele periode durven te omarmen.

"Wij zijn dit jaar betrokken geweest bij een aantal ‘distressed’ transacties," aldus Tarlavski. "Wij verwachten een behoorlijke toename van deze transacties zodra de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd."

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport zijn onder andere:

·      Ondernemingen die het moeilijk hebben, zullen met name weinig steun vinden bij corporate overnames. Slechts 14% van de ondernemingen gaf aan dat ze op dit moment zouden overwegen om noodlijdende ondernemingen te verwerven. Ruim 80% van die respondenten zegt daarentegen dat het aankopen van nieuwe technologieën een van de twee belangrijkste drijfveren voor transacties is.

·      'Non-distressed' transacties plaatsvinden in de sectoren die tijdens de lockdown het meest veerkrachtig zijn gebleken, zoals technologie, media en telecommunicatie (TMT), financiële dienstverlening, farmaceutische, medische en biotechnische industrie en de maakindustrie. De respondenten verwachten dat TMT (68%) en de farmaceutische, medische en biotechnische industrie (38%) het komende jaar de twee sectoren met de meeste Europese M&A-activiteit zullen zijn. De sectoren die het hardst zijn getroffen door COVID-19, waaronder de luchtvaart-, retail-, vrijetijds- en horecasector, zullen moeite hebben om potentiële kopers te vinden zonder akkoord te gaan met veel lagere waardebepalingen.

·      Noord-Amerika wordt beschouwd als de meest aantrekkelijke overzeese markt; bijna twee derde (63%) van de respondenten voorspelt dat dit het komende jaar de belangrijkste niet-Europese doelregio voor Europese kopers zal zijn. Met 35% volgt de regio Azië-Pacific op afstand op de tweede plaats.

Onderzoeksmethode

In het tweede en derde kwartaal van 2020 deed Mergermarket onderzoek onder senior leidinggevenden van 170 ondernemingen en 60 private equity-organisaties die gevestigd zijn in Europa naar hun verwachtingen voor de Europese M&A-markt in het komende jaar. Alle respondenten zijn in de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij een M&A-transactie. Alle antwoorden zijn anoniem en de resultaten zijn als totaal opgenomen.

Gerelateerde artikelen