Erwin de Jong: “Bedrijven moeten hun horizon verbreden”

Met het Delta Lloyd Mezzanine Fund is Erwin de Jong sinds het begin van dit jaar druk bezig met het verstrekken van achtergesteld kapitaal aan succesvolle bedrijven. De pijplijn zit vol en wordt almaar voller, aldus De Jong. "De behoefte aan cash is groot, en banken willen vaak wel maar kunnen niet."
Toen Delta Lloyd in het voorjaar van 2013 het mezzanine fonds van Bank Oyens & Van Eeghen overnam, sprak Erwin de Jong de wens uit om binnen een jaar na de eerste closing naar een omvang van maximaal 100 miljoen euro te groeien. Inmiddels is het fonds goed op stoom en zijn er drie investeringen (Novek, Eska en IJsvogel) gedaan. “Qua fundraising zitten we over de helft van de 100 miljoen euro heen”, aldus De Jong, die het fonds samen met Gerard de Kool runt. “Het eerste stuk was waarschijnlijk het lastigste; inmiddels zijn er investeringen gedaan dus kun je ook met resultaten komen. Tot nu toe is iets meer dan de helft van het fonds door ongeveer 30 families gecommitteerd, waarbij Oyens & Van Eeghen fungeert als onze “investor relations” partner;  het overige deel is geld van Delta Lloyd. Naast het fundraisen is ons voornaamste taak natuurlijk het doen van goede investeringen. Het geld moet op een goede manier aan het werk gezet worden.” 
Wat potentiële investeringen betreft, is er volgens De Jong veel interesse. “Uit alle sectoren komen proposities binnen waarvan bij ongeveer een derde ook private equity investeerders betrokken zijn. Bij 2/3 van de proposities gaat het om kapitaal voor groei en overnames voor private ondernemingen in handen van DGA’s en families. Onze financiering bij Eska was een pure buyout, waarbij Andlinger als nieuwe investeerder instapte. Novek is voor 80 procent in handen van een DGA en IJsvogel is de tweede generatie familiebedrijf. Het grappige is dat wij, sinds we onder de vlag van Delta Lloyd werken, veel meer benaderd worden door banken, adviseurs en de bedrijven zelf. Wij worden duidelijk gezien als volledig onafhankelijk: wij bieden zelf geen adviseurs, derivaten of betalingsverkeer aan. Dat merk je in de grote interesse en de veelheid aan personen die zich bij ons melden.” 
De populariteit van het fonds is daarnaast te verklaren door de spagaat waarin de meeste banken nog zitten, aldus De Jong. “Banken lenen minder geld uit, dat kunnen we elke dag in de krant lezen en dat gaat voorlopig niet veranderen. Dat is niet per sé de keuze van de banken; zij willen wel maar moeten hun eigen vermogen versterken. De boodschap van de politiek, om meer krediet te verlenen aan het MKB, maar tegelijkertijd minder risico te lopen en het eigen vermogen te versterken, is volstrekt schizofreen. Het zou heel goed zijn als bedrijven in Europa minder afhankelijk worden van bankfinanciering; in Amerika wordt financiering al grotendeels door instituten verstrekt. In Europa zijn we echter nog steeds verslaafd aan bankfinanciering en het tekort aan die financieringsmogelijkheden wordt alleen maar groter. Behalve met het Delta Lloyd Mezzanine Fund, is Delta Lloyd ook bezig met een private debt fund. Op de eigen balans heeft Delta Lloyd inmiddels al zo’n 700-800 miljoen euro uitgezet. Samenwerkingen tussen banken en institutionele investeerders, zoals ook door Gerrit Zalm geopperd voor het MKB, kunnen hierbij een goede aanvulling zijn. Daarnaast zal naar mijn overtuiging de private placement-markt in Europa zich moeten gaan ontwikkelen, naar het voorbeeld van de US PP markt. Het geld moet de bedrijven kunnen bereiken.” 
In zijn verwachting voor 2014 is De Jong redelijk optimistisch. “Banken willen wel, en als de samenwerking tussen banken en institutionele investeerders meer structuur krijgt, zullen ook de financieringen makkelijker loskomen. Bedrijven doen er goed aan om hun horizon te verbreden en niet meer automatisch naar de bank te gaan. De tijden dat het voor 50 basispunten kon, liggen ook definitief achter ons. Gelukkig laten de meeste bedrijven zich bijstaan door deskundige adviseurs en met onze gevulde pijplijn verwacht ik dat er nog wel wat aan te kondigen is, de komende maanden.”
 
Gerelateerde artikelen