Emotiemanagement: Hanteer emoties met inzicht en effect!

Het lijkt wel alsof we willen ontkennen dat wij, mensen van vlees en bloed, emoties hebben! Die ons soms flink in de weg kunnen zitten, dat wel. En om dat te ontkennen vertellen we graag dat wanneer het om zaken gaat, emoties zoveel mogelijk buitengesloten moeten worden.
Zo ook wordt dit letterlijk geadviseerd in een onderzoek van de ING:  “ De schaduw van de vorige generatie, Generatie wisseling van het familiebedrijf” (oktober 2014, ING). “ Laat je niet leiden door emoties bij zakelijke beslissingen”. 
Een veelgehoorde uitspraak die ook in dit rapport terugkomt. Het advies? Laat de overdracht begeleiden door bijvoorbeeld een externe adviseur voor het proces aan te trekken en afspraken (voor volgende generaties) vast te leggen in een familiestatuut. Prima advies… maar hoe weet je of je wel of niet je door emoties hebt laten leiden? Met of zonder externe adviseur?
De vraag die dit oproept bij mij… kunnen emoties uitgeschakeld worden? En leidt dit op termijn naar succes? Persoonlijk geloof ik daar niet in.  Niet in het blijvend uitschakelen en niet in het bereiken van succes. Uiteindelijk doen we zaken met mensen, niet met machines.
Dat emoties ons soms flink in de weg kunnen zitten zal duidelijk zijn. De gevolgen van het ontkennen ervan , het onderdrukken ervan of mismanagement ervan…laten de statistieken over onze gezondheid wel zien: relaties die stranden, stress, ziekte… zelfs overlijden ten gevolge hebbend.
(Neuro) wetenschappelijk onderzoek laat zien welke effecten emoties en gedachten op onze hersenen hebben. We kennen allemaal voorbeelden van het effect van emoties op ons gedrag, zowel in positieve zin als in negatieve zin. Hoe blijdschap maakt dat we fluitend door het leven gaan, hoe boosheid leidt tot conflicten doordat het contact met de ander verbroken wordt. 
Onderzoek laat ook zien hoe taal invloed heeft op onze hersenen. Positieve woorden/ gedachten beïnvloeden de gezondheid van onze hersencellen. En  onze gedachten en gevoelens beïnvloeden ons handelen.
Gevoelens hebben vooral te maken met wat we in het ‘ hier en nu’ ervaren en stellen ons in staat ons te verbinden met de ander. Emoties hebben vooral wortel in ervaringen uit het verleden. De intensiteit van emoties, de frequentie, variatie en de ervaren regels over het uiten van emoties bepalen hoe we vandaag de dag in staat zijn met emoties van onszelf en van de ander om te gaan. Het is goed om dit in je achterhoofd te houden wanneer je bijvoorbeeld met ingrijpende situaties te maken hebt, zoals het overdragen/ verkopen van een onderneming. 
Zeker als er een patstelling dreigt te ontstaan is het handig om de volgende methode (PET management) eens in gedachten te houden:
 
1. Perspectief: vanuit welk perspectief handelt de ander? En met welk resultaat? En welk ander perspectief kan je er tegenover zetten met een beter resultaat? Als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent kan je daar volop tegenin gaan. Je kan ook denken: “Dat wist ik nog niet”. Je zal zien dat de lading / emotie in het gesprek meteen minder wordt.
2. Emotie management: Wat speelt er op dit vlak aan emoties? In welke mate ben jezelf / is de ander in staat die emoties te benoemen en aan te geven wat zijn / haar behoefte nu werkelijk is?
Wanneer het gaat over emotie management komt het in essentie neer op dingen:
a. Intentie: bewust worden van waaruit je handelt zoals je handelt
b. Openheid: naar jezelf en de ander over wat er speelt
c. Eerlijkheid: onderkennen in plaats van ontkennen
d. Verantwoordelijkheid nemen.
3. Transparantie:  Wees glashelder in wat je wilt en  hoe je daar wilt komen. Communiceer daar eenduidig over. 
Dit vraagt vaardigheid op een aantal gebieden, waarvan de eerste drie met jezelf te maken hebben (intrapersoonlijk) en de laatste twee gaan om de interactie met de ander (interpersoonlijk):
Zelfbewustzijn
Zelfregulatie
Motivatie
Empathie
Sociale Vaardigheid
Al bovenstaande gebieden zijn trouwens te ontwikkelen. Ze vormen de basis voor emotionele intelligentie. Dit verder ontwikkelen brengt je verder in onderhandelingen, verkoop, teamresultaat etc.
Gerelateerde artikelen