Een saaie Prinsjesdag? Niet voor de fiscalist

Fiscalist zal voor velen niet als een beroep worden gezien waar veel spanning in zit. Voor fiscalisten is Prinsjesdag over het algemeen echter wel een spannende dag in het jaar.

Het belastingplan voor het komende jaar wordt namelijk op die dag gepresenteerd. Vaak is al ongeveer duidelijk wat de inhoud zal zijn maar soms komt het Ministerie van Financiën met verassingen. Veel fiscalisten zitten daarom om 15.15 op de refresh knop van hun webbrowser te klikken om zo snel mogelijk hun klanten te kunnen informeren. Advieskantoren hebben hele teams klaar staan om via de bekende communicatiemethodes zoals Twitter, YouTube, nieuwsbrieven en websites het nieuws te brengen. Dat was dit jaar echter snel gedaan.

Dit jaar viel er geen baanbrekend nieuws te verwachten vanwege de demissionaire status van het huidige Kabinet. Het nieuws bleef daarom beperkt tot het dichten van enkele (vermeende) gaten in de wetgeving, detail aanpassingen en de aanpassing van de dividendbelasting. Voor bedrijven en private equity fondsen die actief zijn in overnames zijn er echter wel een aantal belangrijke aandachtspunten waar men de komende tijd rekening mee moet houden.

Zo zal de aanpassing van de dividendbelastingwetgeving invloed kunnen hebben op bedrijven die door buitenlandse aandeelhouders gehouden. Over het algemeen zal deze aanpassing van de wetgeving niet negatief uitpakken en in een aantal gevallen juist positief. Het zal namelijk mogelijk zijn dividenden uit te keren zonder inhouding van dividendbelasting in gevallen waar dat eerder niet het geval was. Bijvoorbeeld bij uitkeringen aan aandeelhouders in China, Canada en in specifieke gevallen Amerika. Nederlandse bedrijven die echter gehouden worden door een tussenhoudster in, bijvoorbeeld, Luxemburg, de UK of Singapore moeten echter goed kijken of men vanaf volgend jaar nog aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Ook structuren waarbij een Nederlandse Coöperatie als tussenhoudster of fonds entiteit is gebruikt om dividendbelasting te vermijden moeten mogelijk geherstructureerd worden.

Ook ten aanzien van renteaftrekbeperkingen is er een belangrijke ontwikkeling. Nederland heeft veel ingewikkelde regelgeving hiervoor. Sommige regels zijn expliciet gericht op beperking van renteaftrek bij overnamestructuren. In het belastingplan 2018 wordt een specifieke regel verder aangescherpt waardoor bijvoorbeeld er een (verdere) beperking van renteaftrek kan zijn bij herfinancieringen waarbij een gedeelte van de opbrengst aangewend wordt voor dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Zelfs als er gebruik is gemaakt van financiering door een derde partij (bijvoorbeeld een bank).

Belangrijker zijn echter de wetswijzigingen die door de nieuwe regering begin 2018 bekend gemaakt zullen worden. Op dit moment is het nog gissen naar (de details van) de plannen maar er zal in ieder geval een nieuwe renteaftrek bepaling komen. De zogenaamde ‘earnings-stripping’ bepaling die op last van de EU per 2019 moet zijn ingevoerd. Deze bepaling beperkt de renteaftrek tot (waarschijnlijk) 30% van EBITDA en zal ook voor bestaande leningen gaan gelden. Bij het opstellen van de financiële modellen voor een overname dient dus nu al rekening te worden gehouden met deze bepaling.

Al met al een aantal wetswijzigingen waar bedrijven in de M&A industrie rekening mee moeten houden, maar zelfs voor de fiscalist was dit een Prinsjesdag om snel te vergeten. Gelukkig hadden we de hoedjes nog.

Marc Sanders is partner bij Taxand Nederland

Gerelateerde artikelen