Impact van regeerakkoord op overnames

Welke impact kunnen de voorgestelde maatregelen hebben op de overnamepraktijk en private equity-investeringen?

Prinsjesdag mag dan redelijkeredelijk saai geweest zijn qua fiscaal nieuws, het regeerakkoord geeft genoeg stof tot nadenken. Twee veranderingen zullen de meeste aandacht krijgen, namelijk de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief (naar 16-21% in 2021) en de afschaffing van de dividendbelasting. Om dit te bekostigen worden er een aantal maatregelen voorgesteld die minder aandacht zullen krijgen maar wel van groot belang kunnen zijn voor de belastingpositie van bedrijven en de gebruikte investeringsstructuren. 

Auteur Marc Sanders is partner bij Taxand

Eén van zo’n belangrijke maatregel is het verkorten van de voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar (nu 9 jaar). Dit kan invloed hebben op de waardering van de latente belastingvordering op de balans. Als een bedrijf de geleden verliezen niet binnen 6 jaar kan gebruiken zullen deze verloren gaan en kunnen dus niet gewaardeerd worden op de balans. Bij (de waardering van) een overname zal daar nu al rekening mee gehouden kunnen worden. Ik verwacht dat fiscalisten aan de slag zullen gaan om te kijken of verliezen “ververst” kunnen worden zodat ze niet verloren gaan. 

Een andere belangrijke maatregel is de verdere beperking van renteaftrek.Voorgesteld wordt om de Europese maatregel ten aanzien van renteaftrek (earnings stripping) in te voeren en een aantal reeds bestaande renteaftrek beperkingen af te schaffen. Rente zal niet langer aftrekbaar zijn voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden) rente meer bedraagt dan maximaal 30% van EBITDA. Gekozen is voor een drempel van € 1 miljoen rente waaronder de rente gewoon aftrekbaar is.

Er wordt helaas geen gebruik gemaakt van de in de Europese richtlijn geboden mogelijkheden voor andere uitzonderingen. Het spreekt voor zich de impact van deze maatregel voor elke huidige en toekomstige financieringsstructuur bekeken moet worden. 

Andere voorgestelde maatregelen zoals de verhoging van het effectieve tarief van de innovatiebox naar 7% (nu 5%), de beperking van afschrijving op onroerend goed door bedrijven naar 100% van de WOZ waarde (nu 50%) en de beperking van de looptijd (van 8 naar 5 jaar) van de zogenaamde 30% regeling zullen bij veel bedrijven ook een significante impact hebben. Hiermee dient nu al rekening mee gehouden worden bij overnames. 

Veel fiscalisten en DGA’s zullen ook met veel belastingstelling kijken naar de impact van de combinatie van de tariefverlaging in de inkomstenbelasting (49,5%), vennootschapsbelasting (21%) en de verhoging van het box 2 tarief (naar 28,5%). 

Helaas geeft het regeerakkoord weinig details en verdere invulling ten aanzien van de voorgestelde maatregelen dus zullen we de internetconsultaties, wetsvoorstellen en de parlementaire behandeling moeten afwachten voor verdere details. Het leven van een fiscalist is opeens wel weer een stuk interessanter geworden.

Gerelateerde artikelen