Economische impact: De private equity sector twinkelt

In Amerika heeft de redding van Twinkies door private equity ons imago een flinke boost gegeven. Twinkies is de maker van de mierzoete cakejes waar vrijwel elke Amerikaan mee groot geworden is. Het bedrijf was een aantal maanden geleden echter failliet; een groot drama voor de Amerikanen die het cakeje zo’n beetje als cultureel erfgoed zien! Nu wordt private equity geëerd om het feit dat het Twinkies teruggebracht heeft naar de schappen. Een hele omslag na de forse aanvallen op oud-private equity man Mitt Romney en de hele sector ten tijde van de presidentsverkiezingen. Zouden wij ‘opkopers’ dan toch zo slecht niet zijn…
Dat valt inderdaad reuze mee! En dat is dit keer niet alleen de sector die dat over zichzelf roept, of erger nog: ik, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). In opdracht van de Europese Venture Capital Association (EVCA) zijn verschillende onafhankelijke onderzoeken naast elkaar gelegd en in een nieuw framework bestudeerd. De uitkomsten laten zien dat private equity activiteiten leiden tot een toename in buitenlandse investeringen, verbeteringen in innovatie en verhoogde productiviteit. 
 
Door Philip Houben, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP)
 
Ik citeer de belangrijkste bevindingen van deze omvangrijke meta-studie:
  • Private equity trekt nieuwe investeringsfondsen naar Europa. Hierdoor is er meer beschikbaar kapitaal voor ondernemingen, kapitaal waar grote vraag naar is.
  • Ondernemingen met een private equity investering zijn innovatiever dan ondernemingen zonder een private equity investering. 
  • Private equity verhoogt de productiviteit door het verbeteren van het management, operationele bekwaamheid en productieprocessen. 
  • Private equity draagt bij aan een toename van zo’n 5.600 nieuwe bedrijven in Europa per jaar. 
  • Private equity creëert sterke, veerkrachtige ondernemingen.
  • Bedrijven met een private equity investering richten zich meer op internationalisering.
  • Private equity investeert in een breed scala van bedrijven, waarvan 83% kleine tot middelgrote bedrijven – de motor van economische groei.
Tijdens het onderzoek werden meer dan 60 academische en professionele studies geanalyseerd, en daarnaast werd een nieuwe analyse gemaakt van bestaande publiek toegankelijke data. Het is gebaseerd op een uniek raamwerk opgesteld door Frontier Economics om uitvoerig alle verschillende activiteiten van private equity op een rij te zetten. Daarnaast wilde men de meetbare verbeteringen in portefeuillebedrijven in kaart brengen en de geproduceerde collectieve impact kwantificeren. 
De redding van Twinkies zet private equity weer eens in een positief daglicht. Zullen er alsnog mensen ontslagen moeten worden in het kader van operationele verbeteringen? Vast en zeker. En zo zullen er wel meer vervelende beslissingen genomen moeten worden. Maar als we kijken naar het grote geheel, dan heeft durfkapitaal een positieve impact op duurzame groei van de economie. Bedrijven worden niet alleen gered, maar ook verbeterd of uitgebreid. Dat is de echte meerwaarde van private equity.
Gerelateerde artikelen