DNB liet zich leiden door SNS REAAL bij overname Property Finance

In het rapport van de commissie Hoekstra en Frijns naar de nationalisatie van SNS Reaal krijgt De Nederlandse Bank (DNB) er flink van langs in verband met de overname van Property Finance in 2006. "De Nederlandsche Bank liet zich op alle niveaus leiden door het oordeel van SNS Reaal over de rechtvaardiging van de overname. De verklaringen van geen bezwaar voor de overname van Property Finance door SNS Reaal hadden niet mogen worden verstrekt."
DNB deelde de uitkomst van de toetsing mee nog voor de toets begonnen was: "Wat Property Finance betreft is opvallend dat de directeur toezicht van De Nederlandsche Bank in een gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal op 28 juli 2006 al de einduitkomst meedeelde van deze toets die toen overigens nog moest beginnen. De uiteindelijke besluitvorming over de verstrekking van deze verklaringen van geen bezwaar lag in handen van de desbetreffende divisiedirecteur van De Nederlandsche Bank. 
De beoordeling was niet kritisch: "De beoordeling berustte op een waardering van de wijze waarop SNS Reaal zelf de risico’s inschatte in plaats van een eigen kritische, inhoudelijke inschatting van de risico’s. Te weinig werd rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van SNS Reaal en met de te rooskleurige inschattingen binnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal.
 
DNB had onvoldoende aandacht voor eventuele integriteitsrisico’s: "Bij de verlening van verklaringen van geen bezwaar voor de overname van Property Finance bestond onvoldoende aandacht voor eventuele integriteitsrisico’s. De Nederlandsche Bank was zich toen onvoldoende bewust van de rol van ongewenste relatiecomplexen in de vastgoedsector. Voor haar oordeel ging De Nederlandsche Bank af op de informatie van Bouwfonds en vroeg hij de nieuwe eigenaar van Property Finance niet naar de klanten die ondanks een zogeheten carve-out toch meegingen naar het nieuwe dochterbedrijf van SNS Reaal. In deze relatiecomplexen was sprake van een verwevenheid met de Nederlandse topcriminaliteit. De Nederlandsche Bank volstond met het in algemene zin aan de orde stellen van het belang van het verwijderen van besmette relatiecomplexen, maar vertrouwde hierbij op wat Bouwfonds en Property Finance daarover wilden loslaten. De besluitvorming over de verlening van verklaringen van geen bezwaar en de beoordeling van dit soort risico’s hebben bij De Nederlandsche Bank op een te laag niveau plaatsgevonden. Te veel werd vertrouwd op de informatie die SNS Reaal verstrekte. 
 
Gerelateerde artikelen