Dit zijn de eerste investeringen van Invest-NL

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:30
Invest-NL investeert in de recycling van vervuild staal en Brabants biogas.

Wouter Bos drukte in januari op de knop van het confettikanon voor de lancering van Invest-NL: een oorlogskas van 1,7 miljard euro voor impactinvesteringen. Bij de lancering sprak Bos de verwachting uit nog dit kalenderjaar de eerste investering bekend te maken. Amper twee maanden later pronken er twee bedrijven in de investeringsportefeuille: een schrootrecyclefabriek en een mestvergister. Beide investeringen blijken erfenissen van een bestaand financieringsinstrument.

Vervuilde treinstellen

Purified Metal Company (PMC) ontwikkelt een recyclefabriek voor staalafval bij Delfzijl, Groningen. In 2018 was PMC het eerste bedrijf dat aanspraak maakte op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Onder deze regeling verstrekte de BNG Bank garanties op achtergestelde leningen voor investeringen die bijdragen aan de energietransitie. Deze garanties zijn overgenomen door Invest-NL, waardoor het nu kan pronken met PMC in de portefeuille. PMC kreeg een lening van 8,5 miljoen euro.

In de Groningse fabriek wordt vervuild staalschroot gereinigd. In eerste instantie richt PMC zich op vervuiling met asbest, maar wil later ook vervuilingen met kwik en chroom aanpakken. Vervuild staal komt onder andere voor in voertuigen, zoals treinstellen en onderzeeboten. Die worden nu nog gestort, omdat reinigen veel kost. In de fabriek van PMC wordt asbest vernietigd in een ‘staalbad’ van 1550 graden. Het gereinigde product wordt in blokken verkocht aan staalfabrieken. Die gebruiken het als grondstof voor nieuw staal. PMC verwacht dat de fabriek in de zomer van 2020 kan draaien.

Mest vergisten

Het tweede bedrijf in de portefeuille, Blue Sphere Brabant, is eveneens een erfenis van de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Blue Sphere heeft in 2019 aanspraak gemaakt op de ETFF. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt en opereert installaties waarin organisch afval wordt omgezet in biogas of elektriciteit (zie foto). Blue Sphere heeft vijf projecten in Italië, twee in de Verenigde Staten en één in Nederland. In het Brabantse dorp Sterksel wordt gewerkt aan een vergistingsinstallatie waarin mest en groenafval worden omgezet in gas. De verwachting is dat de installatie in 2021 gaat draaien, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

De huidige portefeuillebedrijven sluiten goed aan bij de focus van Invest-NL – energietransitie en duurzaamheid – maar het wachten is nog op de eerste nieuwe investering van het team van Bos.

Foto lancering Invest-nl: invest-nl.nl
Foto fabriek PMC:  purifiedmetal.com
Foto vergistingsinstallatie: bluespherecorporate.com

 

Gerelateerde artikelen