Data & Analytics van onderneming steeds belangrijker voor investeerders

Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat investeerders en analisten een beslissing om te investeren in een bedrijf in toenemende mate laten afhangen van de wijze waarop het bedrijf omgaat met Data & Analytics (D&A), de analyse en het gebruik van alle data die op dit moment beschikbaar zijn.
"Beleggers en analisten verwachten dat Data & Analytics steeds belangrijker wordt voor de prestatie en dus voor de waardering van ondernemingen", zegt Jeroen Weimer, partner bij KPMG Corporate Finance in het persbericht. "In hun zoektocht naar goede investeringsmogelijkheden kijken investeerders en beleggers dan ook steeds kritischer naar het gebruik van D&A door bedrijven. Zij zien een serieuze strategie op dit gebied als een belangrijk pluspunt die de waarde van de ondernemingen aanzienlijk beïnvloedt." 
Waardering aangepast 
Van de onderzochte beleggers en analisten geeft bijna 25% aan dat zij het afgelopen jaar het oordeel over en de waardering van de onderneming hebben aangepast naar aanleiding van de gehanteerde D&A-strategie. En ruim 40% is van plan om de waardering van onderneming serieus te heroverwegen als de gekozen strategie daar aanleiding toe geeft. Dat geldt zowel voor beleggers die een belang in een onderneming willen kopen als willen verkopen.
 
Weimer: "En hoewel bedrijven er dus veel belang bij hebben om analisten en beleggers op de hoogte te houden van de vorderingen die zij op het gebied van D&A maken, slagen zij daar onvoldoende in." 
Onvoldoende inzicht in strategie 
Niet meer dan 40% van de onderzochte analisten en beleggers vindt dat bedrijven voldoende inzicht geven in de gehanteerde D&A-strategie. En nog geen 60% geeft aan dat ondernemingen hen het afgelopen jaar proactief hebben voorzien van informatie over het gebruik van D&A.
 
"De belangstelling voor de D&A-strategie van bedrijven groeit dus aanzienlijk", constateert Maurice op het Veld, partner bij KPMG IT Advisory. Op het Veld: "Het wordt dus steeds belangrijker dat ondernemingen zich realiseren dat het inzicht dat zij nu geven niet voldoet aan de verwachtingen van analisten en beleggers.
 
Ondernemingen zullen de informatie over de inzet van D&A dan ook veel concreter moeten maken, voorbeelden moeten geven van behaalde resultaten, moeten aangeven wat de concrete kosten zijn en op welke wijze de investeringen de prestatie van de onderneming hebben verbeterd."
Verstoring van concurrentieverhoudingen 
Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat bijna 40% van de onderzochte beleggers en analisten van mening is dat D&A de concurrentie in de meeste sectoren aanzienlijk op zijn kop heeft gezet. En ruim 80% verwacht dat dit de komende drie jaar gaat gebeuren.
 
Op het Veld: "Gevestigde bedrijven, die in het algemeen veel te verliezen hebben als bestaande concurrentieverhoudingen ernstig verstoord worden, kunnen hun positie aanzienlijk versterken door een hoogwaardige toepassing van D&A. D&A stelt nieuwe toetreders tot de markt echter ook in staat om hun strategie te bouwen op basis van de nieuwste, data-gedreven platformen.
 
De beleggers en analisten verwachten dat de grootste verstoringen als gevolg van D&A op de korte termijn zullen plaatsvinden in de technologiesector, de media- en entertainmentindustrie, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Op de lange termijn zal de invloed op sectoren alleen maar groter zijn, vooral in informatiegevoelige branches."
 
Gerelateerde artikelen