Crowdfunding bij fusies en overnames

“De banken zijn meestal niet bereid om overnametransacties volledig te financieren. En crowdfunding zou wel eens een deel van de oplossing kunnen zijn”, dat is wat Frank van Ee, directeur Alfa Fusies en Overnames, onderdeel van Alfa Accountants en Adviseurs, dacht toen hij jaren geleden voor het eerst over crowdfunding las en nog bijna niemand erover gehoord had. Was het zijn bancaire achtergrond, was het zijn passie voor zijn vak of was het zijn drive om de beste oplossing te vinden voor de kredietbehoeften van zijn klanten?
Door Daphne Habets, crowdfunding consultant
Om die vraag te kunnen beantwoorden zoomen we eerst eens in op de tak van sport waar Frank verantwoordelijk voor is. Alfa Fusies en Overnames houdt zich bezig met corporate finance diensten voor MKB bedrijven in Nederland.
Franks ervaring is dat met name kleinere overnametransacties lastiger bancair te financieren zijn. Dat heeft te maken met het risicoprofiel van de transactie maar ook met de bewerkingskosten van de bank. Die kosten zijn namelijk makkelijker terug te verdienen op een grotere transactie. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat klanten veel langer onderweg zijn om de financiering voor hun overname geregeld te krijgen. Daarnaast vraagt het een veel professionelere en intensievere voorbereiding van de klant en zijn adviseur. Op dit moment is de focus vaak nog heel traditioneel: als je als ondernemer je plannen gefinancierd wilt krijgen, dan stap je daarvoor meestal eerst naar de bank. Terwijl diezelfde bank veel terughoudender is geworden. Dat vraagt veel meer creativiteit van ondernemers en hun adviseurs. Banken lijken de slag om de kleinere kredieten te missen en daardoor ontstaat er ruimte voor alternatieven zoals crowdfunding, aldus Frank.
 
Fusies en overnames topsport
Met het bovenstaande in het achterhoofd, kan ik niet anders concluderen dan dat het adviseurschap bij fusies en Overnames vergelijkbaar is met topsport. Frank wil met zijn team elke dag een topprestatie neerzetten voor zijn klanten. “Je bent immers zo goed als je laatste prestatie” in Franks woorden. Fusies en Overnames is een onderdeel van Alfa Accountants en Adviseurs. Het team bestaat uit jonge, hoog opgeleide professionals die voortdurend nieuwe ontwikkelingen proberen om te zetten in betere dienstverlening voor de klanten. Ik zelf heb Frank leren kennen als iemand die in kansen denkt en daadkrachtig en flexibel op die kansen inspeelt. Erg belangrijk in de snelle wereld waarin we vandaag de dag leven. Het verbaast me dan ook niet dat in de topsport exact diezelfde eigenschappen van fundamenteel belang zijn. Daarnaast heeft Alfa een 100% personeelsparticipatie structuur. Dat betekent dat iedereen bij Alfa mede-eigenaar is. Dit is een belangrijke factor ten opzichte van andere dienstverleners aangezien elke medewerker per definitie bijzonder betrokken is bij zijn werk en de plannen van zijn klanten.
Toekomstige ontwikkelingen in fusies en overnames
Frank verwacht dat de markt zich positief gaat ontwikkelen. Enerzijds door de wat betere economische omstandigheden en anderzijds door de vergrijzing. In veel sectoren is ruim eenderde van de ondernemers 55 jaar of ouder. Daardoor zullen er de komende jaren meer verkopers op de markt komen. Door deze dynamiek zal het aantal transacties naar verwachting toenemen. Veel ondernemers zullen hier mee te maken gaan krijgen en dan is het goed als je bij een partij terecht kunt met expertise op dat vlak èn met gedegen kennis van de mogelijkheden van crowdfunding.
Back on topic: de crowdfunding vraag
Frank is in zijn hoofd dus al jaren met crowdfunding bezig geweest. Zijn beeld was aanvankelijk dat crowdfunding met name geschikt is voor kleinere transacties tot circa € 100.000,-. Nog steeds zie je dat het om relatief kleine bedragen gaat. Maar de bedragen groeien en in Amerika worden inmiddels regelmatig bedragen van enkele miljoenen gecrowdfund. Wederom bemerk ik die vooruitziende blik van Frank want er zijn inmiddels crowdfundingplatforms die inderdaad dat soort aanvragen aankunnen. Eventueel aangeboden in verschillende tranches. De investerende crowd is er nu groot genoeg voor. Overigens bestaat die investerende crowd vaak uit “gewone” mensen. Crowdfunding is laagdrempelig dus je hoeft geen inhoudelijke of financiële kennis te hebben om te kunnen crowdfunden. Het fenomeen crowdfunding wordt steeds bekender en wordt door een steeds breder publiek geaccepteerd. Dat betekent ook dat er een enorme toename is van het aantal crowdfundingplatforms. Hoe kun je door al die bomen het bos nog blijven zien? Daarin is Frank even doelgericht als praktisch: vooralsnog heeft Alfa gekozen voor een meer intensieve samenwerking met één partij. Wel wordt altijd de afweging gemaakt of Geldvoorelkaar.nl voor de klant, gegeven zijn financieringsvraag, de juiste keuze is. Belangrijk daarbij is ook de vraag of het project van de klant past bij het crowdfundingplatform. Belangrijk bij overnamefinancieringen is bijvoorbeeld dat het crowdfundingplatform voldoende zakelijke investeerders weet te bereiken. Het zou verloren moeite zijn als er te weinig investeerders op het project afkomen en daar zit nogal een verschil in tussen de platforms. Bovendien, als er geen match is moet je er gewoonweg niet aan beginnen vindt Frank.
De praktijk: crowdfunding bij fusies en overnames
Frank en zijn team nemen zoveel mogelijk alternatieve financieringsvormen mee in hun advisering richting de klant. Klanten hebben daardoor een grotere kans dat hun overname ook daadwerkelijk wordt gefinancierd en er uiteindelijk een transactie tot stand komt. “Als adviseur leveren we een belangrijke bijdrage aan het meer bekend maken van crowdfunding bij een groter publiek. Veel ondernemers kennen de voordelen van crowdfunding immers nog niet”, voegt Frank er aan toe. Op langere termijn zal de rol als adviseur met name gericht zijn op het samenstellen van de juiste mix tussen de verschillende financieringsvormen en het afstemmen van de verschillende financiers op elkaar om zo de financiering van de transactie in te vullen. Dit wordt ook wel gestapeld financieren genoemd. Hierbij zou het helpen als je crowdfunding bij een overname kunt inzetten als achtergestelde lening. Banken zijn dan sneller bereid om hun deel van de financiering met vreemd vermogen in te vullen. Bij financiering van overnames is er namelijk veelal een tekort aan risicodragende inbreng van de ondernemer (eigen vermogen) die het bedrijf wil overnemen. Aan de andere kant kan extra vreemd vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding, juist leiden tot gedeeltelijke financiering bij de bank of bij andere partijen. De volgende stap is misschien dat de kredietbeoordeling bij de verschillende financiers beter op elkaar wordt afgestemd. Nu vindt die beoordeling nog dubbel plaats.
Nieuwsgierig als ik zelf ben, vraag ik Frank wat hij nog graag nog meer zou willen weten over crowdfunding. Hij is erg benieuwd naar de wijze waarop banken in de toekomst zullen omgaan met crowdfunding. Banken vormen nu nog steeds de belangrijkste bron van financiering voor het MKB. Maar het gat dat is ontstaan aan de onderkant van de markt kan prima worden gedicht met alternatieve financierings-vormen zoals crowdfunding. Goed om te weten dat er door 2 grootbanken tegen-woordig al regelmatig wordt doorverwezen naar crowdfundingsplatformen. Een win-win-win situatie voor bank, ondernemer en investeerder. Aan zijn klanten zou Frank vooral willen overbrengen dat crowdfunding een prima alternatief is en dat het je kan helpen bij de realisatie van je ambities. Met een looptijd van maximaal 7 jaar is het ook voor de (gedeeltelijke) financiering van een overname heel geschikt. Alfa ziet bijvoorbeeld regelmatig medewerkerparticipaties (een medewerker koopt zich in de onderneming van zijn werkgever in). Ook daar kan crowdfunding uitstekend bij van dienst zijn.
Tot slot moet de marketingkracht van crowdfunding niet worden onderschat. Door je overname- of ondernemingsplan via een crowdfundingplatform aan de wereld bekend te maken, bereik je een enorme potentiële klantenkring. En mensen die in jouw plan geloven zijn vast ook bereid om bij je te gaan kopen of tenminste jouw bedrijf bij hun eigen netwerk aan te raden.
 
Gerelateerde artikelen