CPB: Nederlandse markt voor durfinvesteringen groeit snel

De Nederlandse markt voor durfinvesteringen groeit sneller dan in de buurlanden. Waar ons land vooral in uitblinkt, is het sterke internationale karakter van de financiering van startups. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Financiering van start-ups en venture capital’.

Ongeveer 80 procent van de investeringen in Nederlandse technologiebedrijven komt uit het buitenland, voornamelijk uit de VS of landen in Europa. Andersom investeren Nederlandse durfkapitalisten ook flink in innovatieve ondernemingen over de grens. Als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) is de Nederlandse markt voor durfinvesteringen inmiddels vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, op pakweg iets meer dan op 0,15 procent van onze economie. Daarmee loopt Nederland voor op bijvoorbeeld Duitsland.

Het blijkt ook dat er de laatste jaren steeds meer deals plaatsvinden en dat de investeringen van durfkapitalisten ook groter zijn geworden. In het rapport benoemt het CPB wel een aantal mogelijke knelpunten. De overheid zou de financiering van nieuwe innovatie bedrijfjes onder meer kunnen bevorderen door betere bescherming van intellectueel eigendom. Denk hierbij onder meer aan patenten die niet zodanig duur zijn dat kleine beginnende bedrijven de kosten niet kunnen ophoesten. 

De ministeries van Economische Zaken en Financiën hebben het CPB gevraagd om in kaart te brengen hoe innovatie door jonge ondernemingen in Nederland gefinancierd wordt en wat voor soort beleid zou kunnen helpen om onderinvestering in innovatie te verminderen.De CPB Notitie gaat in op de volgende vragen:
1. Wat is het algemene beeld van de financieringsmarkt (met name voor venture capital) voor jonge innovatieve groeibedrijven in Nederland? Hoe is dit beeld bij internationale vergelijking?
2. Welke marktfalens spelen er bij de financiering van deze bedrijven in Nederland? Is er onderscheid te maken in marktfalens aan aanbod- en vraagzijde?
3. Welke rol kan de overheid vervullen om de geïdentificeerde marktfalens op te lossen? Welke voor- en nadelen horen hierbij?
4. Is bij bovenstaande vragen een onderscheid te maken tussen verschillende sectoren zoals de high-tech sector?

• Financiering van start-ups en venture capital

 

(CPB/ANP)

Gerelateerde artikelen