Corruptie in M&A leidt tot hoge boetes en celstraf voor bestuur

Nationale en internationale overheden zijn momenteel druk bezig met de invoering van wetten om corruptie te bestrijden. Met de nieuwe regelgeving dreigen hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen voor verantwoordelijke bestuurders, ook als ze zelf niet direct zijn betrokken bij malversaties. Corruptiebestrijding staat dan ook hoog op de agenda bij veel ondernemingen.
Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn enkele landen waar strenge anti-corruptiewetgeving al is ingevoerd en/of binnenkort verder van kracht zal worden. Ook andere landen zijn bezig om wetten op dit gebied in te voeren en aan te passen. 
 
Verantwoordelijk voor derden
De Britse Bribery Act 2010 is een van de strengste wetten in de wereld. Volgens deze wet zijn bedrijven op corporate niveau aansprakelijk als zij geen beleid voeren om omkoping te bestrijden op ieder niveau; van individuele werknemer en iedere dochteronderneming tot en met joint venture partners en iedere andere derde partij die namens het bedrijf optreedt. 
 
Falende preventie
Overtreding van deze wetten hebben in meerdere gevallen al geleid tot boetes van honderden miljoenen Amerikaanse dollars en dit kan zeker ook  Europa nog meer gaan treffen. De gevolgen voor bedrijven kunnen dramatisch zijn: winsten, business opportunities, corporate reputatie, managementtijd en het vertrouwen van het publiek staan op het spel. De enige manier om aan een veroordeling te ontkomen is door het opzetten van preventiebeleid met adequate procedures om het risico op corruptie te voorkomen. Het ontbreken van een volledig geïntegreerd anti-corruptie compliance systeem kan al gezien worden als falen van de preventie.
Meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan het M&A Forum "Anti-bribery – Are you compliant bij Eversheds in Rotterdam op 29 oktober.  Meldt u aan voor de Masterclass  "Anti-bribery – Are you compliant?"
Gerelateerde artikelen