[VIDEO] Corona update #3: ‘Werkgevers moeten nadenken over langere termijn’

In deze corona update bespreekt Johan Zwemmer (DLA Piper Covid-19 Taskforce) waarom de overheid ingrijpt en hoe ze dat doen.

De situatie vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is dat er een enorme vraaguitval is als gevolg van de corona crisis. Omzetdaling heeft gevolgen voor werkgelegenheid. Minder omzet, maar dus wel werknemers in dienst, daar hebben werkgevers mee te kampen.
Want werknemers hebben recht op loon en op het moment dat er geen werk is hebben ze ook recht op loon.

De vraag nu is of de problemen in de risicosfeer van de werkgever liggen, of dat de overheid hier debet aan is. Want zij heeft maatregelen getroffen waardoor nu zeer veel bedrijven een grote omzetdaling zien.

Vandaar dus nu de NOW regeling van de overheid, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Johan spreekt over wat deze regeling inhoudt, maar gaat daarna dieper in op de toekomst die werkgevers te wachten staat. 

Gerelateerde artikelen