CMS M&A Study: risico van deal verschuift naar koper

Verkopers bij M&A deals hebben een deel van de risico’s bij M&A deals op het bordje van de koper geschoven. Dat blijkt uit de Europese M&A Study van advocatenkantoor CMS. De analyse van 1700 transacties tussen 2007 en 2012 toont aan dat er het aantal locked box transacties is toegenomen en dat liability caps dalen.
Thomas Meyding, hoofd van CMS Corporate Group, ziet dat het veel verkopers is gelukt om gunstige voorwaarden te creeren bij M&A deals in 2012:  "Het was opnieuw een onzeker jaar waarin de wereldwijde M&A-activiteit niet is gegroeid. De totale transactiewaarde was bijna dezelfde als in 2011. Ondanks de uitdaging om potentiële kopers te vinden in de huidige markt, zijn verkopers doorgaans in staat gebleken, wanneer zij een koper hebben gevonden, om een voor hen gunstige risico-allocatie in de transactiedocumenten te verwerken."
In 2012 is het aantal locked box transacties toegenomen. In Europa was de stijging het grootst in het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Centraal en Oost-Europa. Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat het locked box mechanisme populairder is onver verkopers als gevolg van zijn eenvoud en definitieve karakter. Bij een locked box wordt de prijs gebaseerd op de balans van een eerdere datum. Het alternatief is een prijsbepaling op het moment van tekenen van de overname.
Wat ook gunstig is voor de verkoper is dat de liability caps zijn gedaald. Een liability cap is de beperking van de algehele aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de garanties. In 54% van de transacties bedroeg de liability cap minder dan de helft van de koopprijs. De periode voor het inroepen van de garanties is doorgaans tussen de 12-24 maanden. Als laatste voordeel voor de verkoper is dat het aantal transacties met een non-concurrentiebeding voor de verkoper is afgenomen.
Naast de voordelen voor de kopers hebben de onderzoekers van CMS meerdere conclusies getrokken over de M&A markt in 2012:
  • Vergeleken met de de VS is het aantal Europese transacties met een earn-out regeling klein (slechts 16% in 2012)
  • Het gebruik van drempelbepalingen "minimis" en "baskets"  wordt steeds meer gemeengoed in Europa
  • Liability caps in Europa zijn nog steeds veel hoger dan in de VS
  • Na schommelingen gedurende de periode 2007-2010, bleef de periode gedurende welke onder de garanties kan worden geclaimd in de meeste gevallen schommelen tussen 18 en 24 maanden
  • Net als in 2011, bleven kopers voorzichtig, op zoek naar een vorm van zekerheidsstelling (meestal een escrow, behoud van een deel van de koopprijs of een bankgarantie) in 42% van de transacties in 2012
  • MAC bepalingen komen relatief weinig voor, in slechts 14% van de transacties in Europa. Dit vormt een groot verschil is met de VS waar in de overgrote meerderheid (93%) van de transacties een MAC is overeengekomen
  • Terwijl in 2011 meer dan de helft van de transacties een non-concurrentiebeding (53%) bevatte, is er in 2012, voor het eerst sinds 2007, een beweging in tegenovergestelde richting, en daalt het aantal transacties met een non-concurrentiebeding voor de verkoper naar 46%
Gerelateerde artikelen