CFO’s zien groei strategische M&A deals

De Nederlandse CFO is uitgesproken positief over de ontwikkeling van fusie- en overnameactiviteiten (M&A). Maar liefst 86% van de respondenten geeft aan een toename te verwachten. Ook geeft 92% van de Nederlandse CFO’s aan een strategische toename van de M&A-markt te verwachten. Daarnaast geeft meer dan de helft van de bedrijven aan te verwachten dat hun eigen organisatie betrokken zal zijn bij M&A transacties. Hier zien de meeste CFO’s (55%) mogelijkheden voor een strategisch partnership. Ook ten aanzien van het aantal te verwachten private equity transacties voorziet de CFO een stijging naar 83%, ten opzichte van 63% vorig kwartaal.
De optimistische kijk van de Nederlandse CFO op M&A beperkt zich niet tot M&A. De CFO is ook positief over de economische groei en de financiële vooruitzichten. De trend die zich begin 2013 aandiende, heeft het hele afgelopen jaar stand gehouden. De verwachtingen rondom overname- en fusieactiviteiten zijn wederom hoog. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gepresenteerd.
Maar liefst 30% van de CFO’s geeft aan de huidige economische situatie als normaal te ervaren, een flinke stijging ten opzichte van de 11% van vorig kwartaal. “Het is goed om te zien, dat de CFO de stijgende lijn weet vast te houden”, aldus Wilten Smit, managing partner bij Deloitte. “We constateren ook dat de CFO zich heeft neergelegd bij de nieuwe economische situatie, wat een zekere mate van onrust met zich meebrengt.” Daarnaast geeft maar liefst 35% van de CFO’s aan optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten voor hun organisatie. De CFO is sinds eind 2010 nog niet zo positief geweest over haar financiële vooruitzichten als nu. Deze trend is ook terug te zien in de verwachting van de CFO rondom de groei in cashflow. Hier zien we een toename van 20%, de hoogste score sinds begin 2011. “De positieve trend die we bij de cashflowverwachtingen zien, is voornamelijk toe te schrijven aan hogere marges, groei in producten en dienstenportfolio alsmede een duidelijke daling in de kosten”, vervolgt Smit. Een ander lichtpuntje is de verwachting van zo’n 38% van de CFO’s om nieuw personeel te gaan werven. “Wel moet de CFO op zijn hoede blijven, waarschuwt Smit. “Recente ontwikkelingen, zoals de berichten over de opkomende markten, zullen zeker impact hebben op internationaal opererende bedrijven.”
Deloitte CFO Survey
De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland en wordt nu voor de twintigste keer uitgegeven. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s en volgt de financieel economische trends in de corporate markt. Dit onderzoek betreft het vierde kwartaal van 2013 en vond plaats tussen 14 december 2013 en 14 januari 2014.
Gerelateerde artikelen