‘CEO vertrouwt te veel op intuïtie en vernietigt aandeelhouderswaarde’

Ondanks ontwikkelingen binnen controlling om financiële besluitvorming te onderbouwen met data, blijken CEO’s van bedrijven die in meerdere sectoren actief zijn vooral op onderbuikgevoel beslissingen te nemen. Dit stellen Oliver Spalt (Tilburg University) en Christoph Schneider (University of Mannheim), na eigen onderzoek waarin zij Amerikaanse bedrijven onder de loep namen.
“CEOs steken systematisch te veel geld in projecten die potentieel een hoog rendement kunnen opleveren”, stelt Spalt. “Ze stellen dan dat ze ‘koersen op hun gevoel’, op hun intuïtie. Daarbij gaan ze echter voorbij aan het inmiddels overweldigende wetenschappelijk bewijs uit de psychologie en de economie dat vertrouwen op intuïtie bij financiële beslissingen vaak leidt tot suboptimale uitkomsten. Ons onderzoek laat zien dat investeringen gebaseerd op ‘long shots’ een serieus probleem zijn bij veel bedrijven.”
Hoe werkt dit nu? Stel: een ceo moet kiezen tussen twee projecten. Project A heeft 50 procent kans 5 procent rendement op te leveren en 50 procent kans 8 procent op te leveren. Dat is gemiddeld 6,5 procent. Project B heeft 75 procent kans op een rendement van 4 procent, maar 25 procent kans op een rendement van 12 procent. Gemiddeld is dat 6 procent. Rationeel is A de beste keuze, maar CEO’s van conglomeraten hebben in zo’n geval een voorkeur voor project B. Spalt: "Wat dus leidt tot het vernietigen van aandeelhouderswaarde." 
Spalt en Schneider geven aan dat de inefficiënte neiging tot investeren vaker voorkomt bij bedrijven met een zwakke corporate governance, waar de CEO’s zeer machtig zijn. Ook is er ook een correlatie met culturele factoren. Zo werd gekeken naar religieuze overtuigingen en normen omtrent gokken in de regio waar het hoofdkantoor gevestigd is. Het blijkt dat CEO’s riskantere beslissingen nemen in regio’s waar meer rooms-katholieke gelovigen wonen (uit eerder onderzoek blijkt dat zij zich soepeler opstellen tegenover gokken) en in regio’s waar meer burgers deelnemen aan loterijen. 
Kortom, het onderzoek laat zien dat CEO’s die vertrouwen op intuïtie bij het maken van grote investeringsbeslissingen doorgaans wedden op longs shots met geld van de aandeelhouders.
___________________________________________________________________________________________________
Voorkom verrassingen met Enterprise Risk Management
Wilt u het gevoerde beleid inzake risicomanagement beter verantwoorden? Wilt u aan de toegenomen regelgeving blijven voldoen? Wilt u systematisch onaangename verrassingen voorkomen? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk Management voor u onmisbaar. Meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________________________
 
Gerelateerde artikelen