Big Data in de Pressure Cooker

Wie een bedrijf wil kopen of verkopen, wil informatie boven tafel krijgen. En liefst zo snel mogelijk, want informatie heeft waarde.

Wat zijn de value drivers van de onderneming? Hoe is het gesteld met de operational excellence? En welke externe factoren zijn van invloed op de winst genererende capaciteit? Wanneer wij voor klanten voorheen dit soort vragen beantwoordden in een due diligence-onderzoek, baseerden we ons een aantal jaar terug vooral op managementrapportages, openbare markt- en concurrentieinformatie en gesprekken. 

Auteur Remco van Daal is PwC-partner Transaction Services en Martin Kerkhof is PwC-Director Deal Analytics

Maar het dashboard van het management geeft vaak niet de relevante antwoorden in een transactiecontext. Dus duiken we nu zelf in de databerg waarover elk bedrijf beschikt. Neem een retailbedrijf met grote verwachtingen over de uitrol van haar winkelformule. Voorheen zagen we het marktonderzoek en de investeringsplannen. Nu kunnen we zelf zien of de doelgroep wordt bereikt. Komt de doelgroep naar de winkel en kopen ze inderdaad wat we verwachten? En door interne informatie te koppelen aan de externe demografische, markt- en concurrentie data beoordelen we meteen het uitrolpotentieel. 

Bij de Deals-afdeling van PwC koppelen we onze transactie kennis aan big data expertise. We hebben veel data analyse-specialisten aangenomen in onze Deals-praktijk. Zij zijn nu in staat de hypothesen over de business te toetsen op basis van gedetailleerde informatie maar met de snelheid die nodig is in een deal context. Big data in de pressure cooker dus. Dat werkt voor retailbedrijven, maar net zo goed in een industriële setting. Neem de invloed van de grondstoffenprijs op een producent van motoronderdelen. Het management zal zeggen, ja, we berekenen de prijsstijging van grondstoffen door aan de klant. Maar het kwantificeren is een ander verhaal. 

Nu we transactiedata kunnen combineren met marktkoersen voor de relevante grondstoffen, komen er interessante feiten op tafel. Hoeveel tijd zit er bijvoorbeeld tussen de koersstijging en de doorberekening, en welk financieel risico of gewin levert dat op? 

Succesvolle bedrijven laten mensen excelleren, ze stroomlijnen hun processen en benutten kansen eerder dan een ander. De gemaakte keuzes zijn vaak voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaring en intuïtie. Maar precies meten hoe het zit en de keuzes onderbouwen, levert diepe inzichten op in de value drivers. Analyse van big data is een middel om de kracht en het potentieel van een onderneming in kaart te brengen – een fantastisch middel nu we het met de snelheid kunnen toepassen die fusie- en overnametrajecten eigen is.

Gerelateerde artikelen