Beleggers zijn dol op PE’s, maar houden hen in de gaten

Montana Capital Partners heeft voor de negende keer een beleggersenquête gehouden onder investeerders in private equity, zoals banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen (allemaal institutionele beleggers) en stichtingen en private beleggingsfondsen van bijvoorbeeld vermogende families.

In de afgelopen twaalf maanden heeft zestig procent van de investeerders hun bestedingen in private equity opgevoerd. Ongeveer een derde van de institutionele beleggers en 87 procent van de private beleggingsfondsen en stichtingen belegden tien procent van hun portefeuille naar private equity.

Secundaire aandelen staan nog altijd in de top drie van strategische beleggingen van investeerders. Die belegging geniet de voorkeur boven het investeren in buyouts en risicokapitaal. Meer dan de helft van de respondenten besteedt ten minste vijf van hun private equity-bestedingen aan dit soort aandelen voornamelijk om het liquiditeits- en risico-rendementsprofiel van hun portefeuille te verbeteren.

De grootste zorg van beleggers is dat private equities de assets waarin ze het geld van hun LP’s beleggen te hoog waarderen. 72 procent van de respondenten gaf aan dat ze hier wakker van liggen. Meer dan van andere risico’s, zoals een vertraging van de economische groei of stijgende consumentenprijzen en inflatie.

Beleggers worden steeds actiever in het meekijken naar het beheer van de hun private equity-portefeuille. Twee derde van de investeerders doet onderzoek naar sectoren die perspectief bieden. Zestig procent investeert bij private aquisities die markttrends volgen. Beleggers zijn zich over het algemeen terdege bewust van de kansen die zich voordoen in de technologie en de gezondheidszorg.

Gerelateerde artikelen