Bedrijven hebben wereldwijd steeds meer M&A-plannen

Wereldwijd is er bij bedrijven sprake van een toenemende activiteit op het terrein van fusies en overnames. Dit blijkt uit onderzoek van Grant Thornton onder ruim 5.400 zakelijke leiders in 35 economie├źn.

Volgens dit International Business Report (IBR) is er sprake van een sterke M&A-activiteit, die naar verwachting de komende twaalf maanden verder zal toenemen. De huidige en voorgenomen M&A-plannen van bedrijven worden concreter nu de kwaliteit van de beschikbare overnamedoelwitten toeneemt. Ook de bereidheid van deze kandidaten om verkoop van het bedrijf te overwegen is in vijf jaar niet zo groot geweest.

Het IBR wijst uit dat 33% van de bedrijven de komende drie jaar van plan is te groeien via M&A – een gestage toename vergeleken met de 31% in 2013 en 28% in 2012. Zakelijke leiders uit Noord-Amerika blijven het meest optimistisch (45%), voor die uit Latijns-Amerika (38%), Europa (32%) en Azië-Pacific (22%). Intussen heeft 43% van de zakelijke leiders de afgelopen twaalf maanden minstens één overnamemogelijkheid serieus overwogen, een stijging ten opzichte van de 39% in de vorige periode.

Luc Daemen, partner en specialist bedrijfsovernames, waarderingen & financiering bij Grant Thornton: ‘De resultaten bevestigen dat de M&A-markt haar kracht heeft hervonden, waarbij de meest dynamische bedrijven overnames als onmisbaar groei-instrument omarmen. Ondanks een aantal bekende problemen en onzekerheden is de onderliggende groei in veel ontwikkelde economieën relatief sterk. Ook andere belangrijke graadmeters, zoals de rentestand, werkgelegenheid en de beschikbaarheid van financiering, zijn positief. Dat neemt niet weg dat er aanzienlijke regionale verschillen bestaan – van positieve Noord-Amerikaanse vooruitzichten tot een kwetsbare eurozone en minder activiteit in sommige voormalige economische groeiwonderen als China – die aangeven dat de transactieactiviteit wereldwijd verre van uniform zal zijn.’

Volgens het IBR wenden zakelijke leiders zich steeds vaker tot banken om groei te financieren. Ingehouden winsten (62%) vormen naar verwachting nog altijd de grootste bron van financiering. Maar het aantal bedrijven dat van plan is bankleningen in te zetten om deals te financieren is gestegen tot 57%, een toename vergeleken met de 48% van vorig jaar rond deze tijd. Intussen groeit het vertrouwen ook bij de verkopers: 14% van de zakelijke leiders is van plan het bedrijf ergens in de komende drie jaar te verkopen, een stijging ten opzichte van de 11% in 2013 en 8% in 2012.

Luc Daemen: ‘Historisch gezien is de transactiemarkt betrekkelijk cyclisch geweest. Volgens ons onderzoek hebben we echter mogelijk een punt bereikt waarop de doelstellingen en waarderingen van kopers en verkopers grotendeels op één lijn liggen. Het aanbod aan beschikbare overnamedoelwitten is vanzelfsprekend cruciaal voor een succesvolle M&A-markt. Maar de afgelopen jaren is het vertrouwen van verkopers in een succesvolle overname of fusie laag geweest door de matige financiële resultaten, zorgen over de waardering van het bedrijf en de inschatting van transactierisico’s, zoals de beschikbaarheid van financiering voor kopers. Ook hebben we een belangrijke verschuiving in het financieringslandschap gezien, waarbij de traditionele bankfinanciering toegankelijker is geworden en de alternatieve kredietverleningssector in opkomst is.’

Gerelateerde artikelen