Banken verlenen miljarden euro’s minder kredieten aan bedrijven

Al geruime tijd neemt de groei van de bedrijfskredietverlening van Nederlandse banken af, meldt De Nederlandsche Bank. Nederlandse banken hadden in september per saldo bijna 6 miljard euro minder bedrijfskredieten uitstaan dan in augustus. Ten opzichte van september 2012 daalde het uitstaande bedrijfskrediet met 1,3 procent.

De afname van de bedrijfskredieten kent meerdere oorzaken. Enerzijds is geruime tijd een dalende vraag naar bedrijfskredieten zichtbaar. Door het ongunstige economische klimaat investeren bedrijven minder, waardoor minder vraag naar nieuw krediet ontstaat, en bedrijven per saldo meer krediet aflossen dan nieuw afsluiten.

Anderzijds hebben banken de voorwaarden waaronder nieuwe kredieten worden verstrekt, aangescherpt. Banken schatten de risico’s van bedrijfskredietverlening onder de huidige economische omstandigheden hoger in.
__________________________________________________________________________________
Haal miljoenen op voor uw organisatie | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw onderneming veilig te stellen. Word geen slachtoffer van de ‘wall of debt’, ontdek het nieuwe financieringslandschap en pak nu uw kansen in de kredietcrisis. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

Over de periode oktober 2012 t/m september 2013 is de bedrijfskredietverlening met ruim 4 miljard euro afgenomen. De grootste dalingen van de bedrijfskredieten concentreerden zich in de meest recente maanden, september en augustus. In september daalde de portefeuille met bijna 6 miljard euro, in augustus met ruim 4 miljard euro. De kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven bedroegen eind september 345 miljard euro, waarvan het overgrote deel een oorspronkelijke looptijd van minder dan 1 jaar heeft.
 
Ook de afname van de bedrijfskredietverlening concentreert zich met name op de korte looptijden, waarbij ook cash pooling een rol van betekenis speelt. Bij cash pooling komen bank en klant overeen dat verschillende rekeningen-courant (met negatieve en positieve saldi) met elkaar verrekend mogen worden.

Bron: DNB

Gerelateerde artikelen