Argos Wityu lanceert buy-out klimaatfonds

Het investeringsfonds Argos Wityu lanceert een buy-out klimaatfonds voor het MKB.

Het fonds stelt zich ten doel om de broeikasgasemissies van ondernemingen in de portefeuille met ten minste 7,5 procent per jaar te verminderen. Een kwart van de beloning van het investeringsteam is rechtstreeks gekoppeld aan het verwezenlijken van de milieudoelstellingen. 
 
Met de lancering van het nieuwe fonds wordt de bestaande klimaatstrategie van Argos Wityu, dat al dertig jaar bedrijven helpt in de transitie van grijs naar groen, verder uitgebreid. De strategie komt naast de al langer bestaande ‘flagship funds’, die vooral gericht zijn op het ondersteunen van middelgrote bedrijven die een versnelde transformatie doorgaan, waarbij reeds verschillende ESG-doelstellingen worden geïntegreerd. 
 
Het nieuwe fonds van Argos Wityu wordt geclassificeerd als een artikel 9-fonds onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. De SFDR is een pakket regels dat (investerings)fondsen verplicht om informatie te geven over de risico's omtrent de impact die ze hebben op mens en maatschappij, waarbij specifiek wordt gekeken naar doelen op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Om te worden geregistreerd als een artikel 9-fonds moet aan de allerhoogste eisen worden voldaan: alle bedrijven die deel uitmaken van zo een fonds, moeten kunnen worden beschouwd als duurzame investeringen.
 
Het impactfonds richt zich op het Europese MKB, waar decarbonisatie de sleutel is tot hun ontwikkeling en succes op de lange termijn. Het doel is om deze bedrijven om te vormen tot koplopers in de klimaattransitie binnen hun industrie. De decarbonisatie van bedrijven in de portefeuille zal worden gemeten door vooraf goedgekeurde auditors op het gebied van broeikasgasemissies en wordt uitgedrukt in ton CO2eq per miljoen euro omzet.

Gerelateerde artikelen