America Movil en de Stichting Preferente Aandelen B KPN (II)

Onlangs stemde een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van KPN in met de intrekking van de preferente aandelen B uitgegeven aan de Stichting Preferente Aandelen B KPN. De intrekking zal plaatsvinden in maart van dit jaar. De beschermingswal was opgetrokken door de Stichting in verband met het aangekondigde vijandige overname bod door América Móvil.
Na de intrekking kan de Stichting bij een (hernieuwde) dreigende overname door América Móvil of enige andere partij wederom de call optie uitoefenen. América Móvil behield zich in de aandeelhoudersvergadering alvast uitdrukkelijk alle rechten voor. De VEB spreekt zich net als afgelopen zomer niet uit tegen een hernieuwde uitoefening van de call optie. Toen gaf de VEB al aan zich niet te zullen verzetten tegen het gebruik van de call optie mits gebruikt als middel om voor aandeelhouders een hoger bod te bewerkstelligen. 
Tot half april van dit jaar mag América Móvil in principe geen nieuw bod op KPN aankondigen of uitbrengen (de zogenaamde ‘shut up periode’). Mogelijk kan een strijd om KPN echter al eerder beginnen. Dat kan in ieder geval als enige derde een bod op KPN zou aankondigen. América Móvil is dan vrij om een tegenbod te doen. Ook zou het kunnen als América Móvil haar belang uitbreidt boven de dertig procent (nu is haar belang volgens het AFM register nog 14,86% en na intrekking van de preferente aandelen 29,72%). Zij mag dit – ondanks de lopende shut up periode – voor of na intrekking van de preferente aandelen doen omdat zij haar eerder aangekondigde bod introk ná goedkeuring door de AFM van het biedingsbericht. 
Indien América Móvil meer dan dertig procent verkrijgt en dit belang niet weer binnen dertig dagen verliest, moet zij een verplicht bod uitbrengen en uit dien hoofde binnen 12 weken een nieuw biedingsbericht bij de AFM indienen ter goedkeuring. América Móvil kan heel snel schakelen, immers het biedingsbericht ligt al grotendeels klaar. Als de Stichting binnen de genoemde dertig dagen termijn wederom de beschermingswal optrekt en dus América Móvil’s belang halveert, vervalt de verplichting tot het doen van een verplicht bod. Of América Móvil bereid is tot power play is de vraag. Aan een verplicht bod mogen geen voorwaarden worden gesteld en América Móvil moet alle aandeelhouders de hoogste prijs betalen in het afgelopen jaar door haar voor aandelen KPN betaald. Niet uitgesloten is dat aandeelhouders wetende dat het bod verplicht moet worden doorgezet eieren voor hun geld zullen kiezen. 
Indien América Móvil een nieuw bod aankondigt en de Stichting wederom de beschermingswal optrekt, is er een gerede kans dat América Móvil de gang naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam in zal zetten om een enquête onderzoek te verzoeken. Hiervoor moeten er wel gegronde redenen zijn om aan een juist beleid binnen de onderneming van KPN te twijfelen. De Ondernemingskamer heeft verregaande bevoegdheden tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding waaronder het ten titel van beheer overdragen van (preferente) aandelen en het schorsen van stemrechten.
Floris Pierik en Johan Kleyn zijn respectievelijk of counsel en partner bij Jones Day 
Gerelateerde artikelen