Allianz neemt Rabo PGGM PPI over 

Pensioenuitvoerder past niet meer in strategie moedermaatschappijen.

De pensioenuitvoerder heeft een belegd vermogen van 260 miljoen euro, volgens het laatst gepubliceerde jaarverslag (2018). Er werd een positief resultaat behaald van 48.000 euro. Er zijn 2400 werkgevers aangesloten en vijftigduizend deelnemers.

De pensioenuitvoerder past niet meer bij Rabobank en PGGM, die de pensioenuitvoerder oprichtten in in 2012. Rabobank focust zich voor het zakelijk pensioendomein op de rol als adviseur. PGGM gaat zich de komende jaren richten op dienstverlening aan pensioenfondsen. Daarmee is zowel voor PGGM als voor Rabobank een positie in een PPI-organisatie minder passend geworden.

Vorig jaar waren er volgens Pensioen Pro al twijfels over het voortbestaan van Rabo PGGM PPI. Voor een verdere groei was een groter distributienetwerk nodig.

Voor Allianz betekent de voorgenomen overname een verbreding van pensioenoplossingen voor werkgevers. Naast een DC- verzekeringsoplossing biedt Allianz dan ook een PPI-oplossing. Allianz beschikt over een distributienetwerk in de pensioenadviesmarkt. 

De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Nadere details over de overname zijn niet bekendgemaakt. 

Gerelateerde artikelen