Advocatenkantoor met College voor jonge professionals

Het Amsterdamse advocatenkantoor Rutgers & Posch lanceert een College dat zich richt op de opleiding en ontwikkeling van jonge professionals. 

Het College bestaat uit ongeveer drie tot zes advocaat-stagiaires, student-stagiaires en een paralegal. Daarnaast zullen ook de vierde- en vijfdejaars advocaat-medewerkers onderdeel uitmaken van de opleiding.

Het College wordt opgedeeld in een bachelor- en masterfase, als knipoog naar de universitaire wereld. Elke advocaat en advocaat(-stagiaire) krijgt daarbij persoonlijke begeleiding van een van de partners en een senior-medewerker om hen bij te staan gedurende de opleiding.

Activiteiten binnen de bachelorfase omvatten onder andere de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, een eventuele detachering bij de legal-afdeling van een cliënt en een persoonlijk opleidingsprogramma met verschillende trainingen op juridisch en maatschappelijk vlak. Binnen de masterfase valt onder andere een buitenlandstage, een specialistische opleiding en het schrijven van één of meerdere wetenschappelijke artikelen. Ook is er ruimte om andere competenties te ontwikkelen, zoals de wijze waarop een advocaat aan het maatschappelijk debat kan deelnemen en dat kan beïnvloeden.

De opleiding richt zich op vier praktijkgroepen, namelijk M&A, finance, employment en litigation. Ook zal er veel aandacht zijn voor andere rechtsgebieden, zodat iedereen naast specialistische kennis ook bredere vakkennis opdoet. 

Gerelateerde artikelen