Accuracy wil verdubbelen binnen drie jaar

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:31
Als erkende naam in het bieden van due diligence-ondersteuning profiteert Accuracy van de aantrekkende economie en de hausse aan overnames en verkopen sinds mid-2015. Leontine Koens-Betz, sinds 2007 eindverantwoordelijk voor de Nederlandse vestiging, zet dan ook in op verdere groei. De ambitie is om de Nederlandse tak binnen drie jaar te verdubbelen in aantal mensen. “Een ambitieuze, maar geen onmogelijke opgave”, oordeelt Koens-Betz.
Naast overname- en verkooptrajecten houdt Accuracy zich onder meer bezig met financieel advies bij disputen, waarderingen en herstructureringen. “We geven advies bij complexe en uitdagende kwesties. Bij de pieken en dalen binnen bedrijven eigenlijk”, zo vat de Accuracy- partner samen. Doordat Accuracy juist in roerige tijden klanten bijstaat, stelt Koens-Betz dat er sprake is van een zeer nauwe relatie met klanten. “In deze wereld ben je echter zo goed als je laatste opdracht. Je moet je telkens weer bewijzen. Alleen bij een succesvolle samenwerking komen klanten terug.”
 
Om een optimaal resultaat te bereiken, is frequent contact met de klant cruciaal volgens Koens-Betz. “Alleen zo kun je echt meedenken en erachter komen wat de klant nodig heeft, wat hem wakker houdt of zorgen geeft. Indien een deadline in het gedrang komt, dan stemmen wij dit tijdig af. Als het belangrijk voor een klant is bepaalde rapportage snel te krijgen, omdat er bijvoorbeeld verantwoordelijkheid afgelegd moet worden aan een investeerder of bank, dan proberen wij samen met de klant duidelijk te krijgen, wat de behoefte is op welk moment. Wanneer gewenst kunnen we makkelijk bijschakelen met meer snelheid of meer mensen, maar enkel wanneer dit zinvol is. We leveren nooit een rapport om het leveren van een rapport”, illustreert Koens-Betz.
Great Place to Work
Deze wendbaarheid is in haar ogen kenmerkend voor Accuracy. “Met meer dan 300 professionals wereldwijd zijn we geen logge organisatie en kunnen we snel inspelen op marktveranderingen.” Het internationale, flexibele en transparante karakter maken Accuracy een populaire werkgever. De Franse vestiging van de organisatie behield dit jaar haar nummer 1-positie in de ranglijst Great Place to Work. Sinds 2007 staat de onderneming al in de top 3 van deze lijst.
 
Accuracy wordt geprezen door haar mensen om de onderlinge solidariteit, transparantie en het teamwork. Koens-Betz spreekt dan liever ook over Accuracy als internationale onderneming en niet de vestigingen in de diverse landen. “We zijn een internationaal opererende onderneming. Als we met een vraagstuk zitten voor Nederlandse klanten zoeken we naar de beste oplossing – waar dan ook internationaal. Onze mensen werken vaak vanuit andere kantoren. Ook als medewerkers ervaring willen opdoen in bijvoorbeeld Italië of Singapore dan staat Accuracy daar voor open. Internationaal werken wordt hier gepraktiseerd en gestimuleerd en dat is met name voor jonge mensen erg interessant.”
Om deze wendbaarheid in een groeiende organisatie te behouden is open en transparante communicatie essentieel in de ogen van Koens-Betz. “Vrijwel alle belangrijke beslissingen zijn een gevolg van een teamproces.” Als voorbeeld noemt ze de selectieprocedure voor nieuwe mensen. “We hanteren drie rondes. Bij iedere ronde zijn twee andere mensen betrokken. Alleen als alle zes overtuigend ‘ja’ zeggen wordt iemand aangenomen. Bij enige vorm van twijfel doen we het niet”, vertelt Koens-Betz. Koens-Betz is niet bang om met deze procedure alleen gelijkgestemden aan te trekken. “Ons huidige team heeft zeker niet altijd dezelfde visie en de karakters lopen sterk uiteen. Zolang je maar kritisch, open en duidelijk communiceert, is die verscheidenheid juist een voordeel.”
Ook in het werven en selecteren van klanten worden collectieve besluiten genomen. “Soms accepteren we een inhoudelijk of commercieel interessante opdracht tegen een zeer scherpe deadline of lager dan gewoon honorarium. Dan moet iedereen zich achter het doel hiervan scharen.”
 
"Ondernemerschap omvat bij ons meer dan het binnenhalen en bedienen van klanten" 
 
Ondernemerschap is meer dan omzet draaien
Om aan de toenemende vraag van klanten te kunnen blijven voldoen wil Koens-Betz binnen drie jaar uitbreiden naar 30 mensen. Bij deze omvang is het, net als nu, volgens haar mogelijk om mensen te betrekken bij commerciële initiatieven en verdere groei naar de toekomst. De beoogde uitbreiding zou zowel ervaren krachten als net-afgestudeerden omvatten, maar zal zich niet beperken tot mensen met een transactie-achtergrond.
 
“Wij verwachten dat mensen het hele spectrum beheersen of willen gaan beheersen. Mensen gaan hier ondernemend te werk en kunnen zich zowel in de diepte als in de breedte ontwikkelen. Als je wilt kun je een complexe opdracht in een exotisch oord doen of juist iets nieuws dicht bij huis. Wat mensen kunnen en willen is bij ons leidend. Dat geldt ook in grote mate voor de indeling van de werkweek. Wil jij vier dagen hard doorwerken om op vrijdagmiddag te sporten? Prima, wij bieden elkaar die ruimte en vangen eventuele gaten voor elkaar op. Mensen worden daar gelukkiger en productiever van”, zegt Koens-Betz.
 
Ondernemerschap bij mensen beperkt zich volgens Koens-Betz niet tot het ondersteunen bij binnenhalen en bedienen van klanten. “Als je hier kritiek levert op andere zaken, dagen we je uit om die op te lossen. Zo was er intern kritiek op onze website. Dat is prima en misschien ook terecht, maar wij zeggen dan: hier heb je budget en probeer het maar op te lossen. Mensen denken daarom goed na voordat ze hier kritiek geven, want ze moeten zelf werken aan een oplossing”, glimlacht Koens-Betz.
Sterke groei in PE
Het eerste halfjaar van 2016 heeft de partner van Accuracy vooral groei gezien in PE-gerelateerde transacties. “Vorig jaar was bij ons 30 tot 40 procent van de transactie-ondersteuning aan PE gelinkt, nu is dat eerder 60 procent. Uiteraard hebben de lage rentestanden hier voor een groot  deel mee te maken, maar ook de beschikbaarheid aan mooie targets en behoefte aan deals speelt een grote rol.” Zo was Accuracy in Nederland onder meer betrokken bij, de investering in Burger King Nederland en Micro Machining Group door Standard Investment en de investering in Petrol en Noppies door Vendis Capital.  Maar daarnaast waren zij ook actief voor ondernemingen zoals DSM, Suez, Philips, Arkema, Interned Services en Oxyma.
Naast de toename in overnames ziet Koens-Betz ook dat de vraag naar waarderingen in het kader van disputen in de lift zit. “Daarnaast zijn we steeds vaker betrokken bij interne onderzoeken bij grote corporates.” Niet zonder trots vertelt de partner dat Accuracy in alle elf  landen waar zij een kantoor hebben een groot deel van de beursgenoteerde partijen tot haar klantenkring mag rekenen. Het legt het bedrijf dat in 2004 door oud-medewerkers van Arthur Andersen is opgericht geen windeieren. In vijf jaar steeg de omzet van 35 naar 61 miljoen euro, terwijl het aantal consultants groeide van 210 naar meer dan 300.
Onafhankelijkheid als troef
Welke invloed de Brexit op de overnamemarkt heeft is nog onduidelijk, maar de brede dienstverlening maakt Accuracy in de optiek van Koens-Betz weerbaar voor eventuele negatieve gevolgen. “We zien bijvoorbeeld dat de vraag naar onafhankelijk advies stijgt. Het imago van de accountancybranche heeft de afgelopen jaren een tik gehad”, zegt Koens-Betz, zelf afkomstig uit de accountancywereld, met gevoel voor understatement. “Een partij die tegelijkertijd accountant, adviseur en onafhankelijk onderzoeker is, wordt minder geloofwaardig.”
 
Verder ziet zij dat de markt voor juridische disputen in Nederland volwassener wordt. “In Nederland werden dergelijke claims eerder uit gepolderd zonder adviseurs. In bijvoorbeeld de constructiesector werd voorheen gemikt op een onderling akkoord met de opdrachtgever, vaak een overheidsinstantie, om niet de kans te lopen de volgende keer niet meer ingehuurd te worden. De belangen zijn echter te groot en partijen zien ook de toegevoegde waarde van onafhankelijk advies hierbij in”, zegt Koens-Betz, die met Accuracy zowel overheidspartijen als commerciële partijen van financieel advies voorziet.
Voor interesse in Accuracy neem contact op via nederland@accuracy.com of bel +31 20 75 47 600.
Gerelateerde artikelen