Accountants vrezen overname kantoren door investeerders

Waarschuwing dat investeerders invloed krijgen op de kwaliteit van controles.

Er zijjn zorgen over de toenemende belangstelling van private-equity-investeerders voor kleinere accountantskantoren. Gevreesd wordt dat externe investeerders meer oog hebben voor winst dan voor de kwaliteit van boekencontroles. Dat zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de accountancy.

Minister Kaag van Financiën waarschuwt hiervoor. “Het belang dat aandeelhouders in algemene zin hebben bij groei van omzet en winst, zou kunnen botsen met het belang van kwaliteit van de wettelijke controle en de investeringen die hiervoor nodig zijn”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. “Ook de AFM volgt daarom deze ontwikkeling.”

In de accountancy is al enige tijd een consolidatieslag gaande, waarbij ook private equity-bedrijven een rol spelen. Verwacht wordt dat de komende jaren tal van kantoren worden overgenomen of zich aansluiten bij netwerken.

De aanleiding voor de zorgen is een tussenrapportage van kwartiermakers die de toekomst van de accountancysector verkennen. De kwartiermakers wijzen erop dat steeds meer private equity-bedrijven accountantskantoren overnemen. “Dit zal vaker gaan gebeuren met als gevolg verdere consolidatie binnen de sector. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te blijven volgen”, zo staat in een tussenrapportage aan de minister.
 

Gerelateerde artikelen