Aantal overnames in zorgsector blijft stijgen

Het aantal transacties in de zorgsector stijgt dit jaar opnieuw. Boer & Croon verwacht dit jaar een verdubbeling van het aantal deals in vergelijking met 2011, zo blijkt uit een marktanalyse.

De zorgsector staat al langer in de belangstelling van met name private equity. Private Equity partijen als Holland Venture komen met eigen zorgfondsen. De zorgsector is econmisch gezien de sector met de meeste groei, zo blijkt ook uit een eerder bericht op MenA.nl.

Economische schommelingen lijken groei in de gezondheidszorg niet in de weg te staan. Investeerders en zorgpartijen zien- juist nu de discussie ten aanzien van de zorgbekostiging oploopt – kansen om andere partijen over te nemen. De verwachting is dat het aantal deals in 2012 tot boven de vijftig uitkomt. Vorig jaar waren dit er nog geen dertig. Dagmar Enklaar, partner bij Boer & Croon: “Reden voor het alsmaar stijgende aantalovernames in het segment zorg is de drang naar krachtenbundeling en efficiency, dit als gevolg van de bezuinigingen. Bovendien merken we dat het begrip van de werking van de gezondheidszorg in Nederland onder investeerders toeneemt, waardoor men risico’s beter kan inschatten.”

Toenamekennis
Een substantieel deel van de overnames in de zorg (tussen de 30 en 40 procent) wordt gedaan door private equity. Enklaar: “We signaleren dat investeerders steeds meer kennis krijgen over de markt. Hierdoor kunnen zij risico’s beter inschatten en durven zij eerder te investeren in zorgverlening. Dat zien we ook terug in de cijfers.” Daarnaast zorgen private investeerders voor een efficiëntieslag in de zorgmarkt. “Iets wat in tijden van bezuinigingen zeergewenst is.”

Criteria
De becijfering van Boer & Croon heeft betrekking op alle deals met een Nederlandse target met significante exposure aan de gezondheidszorg. De farmaceutische industrie is hiervan uitgesloten, evenals bestuurlijke fusies van zorginstellingen. De focus ligt puur op overname van aandelen, activatransacties dan wel het stichten van een joint venture. De analyse biedt dus een overzicht van het aantal ‘pure’ zorgdeals in de Nederlandse markt.    

De hoofdconclusies uit het rapport van Boer & Croon:
– Stijging in aantal deals (ook ondanks crisis). Voor dit jaar verwachten we (obv extrapolatie) dat
het aantal deals boven de 50 stijgt. Dit is een verdubbeling tov vorig jaar

– Een substantieel deel (gemiddeld tussen de 30 en 40%) van de overnames wordt gefinancierd door
investeerders. Dit deel stijgt in 2012H1

– Het aantal deals in de kern van de zorg (cure/care/paramedisch) is als deel van het totaal
aantal deals met 44% in 2012H1 significant en gestegen tov vorig jaar

Gerelateerde artikelen