“2013 wordt beter dan 2012”

Maurits Duynstee (ING) behoort al vele jaren tot de top van M&A-adviseurs in Nederland en ging ook bij de afgelopen M&A Awards weer met de hoogste vak-erkenning naar huis. Hoewel we ons momenteel nog steeds in een recessie bevinden, is hij wat betreft dealflow positief over de nabije toekomst. “Het sentiment verbetert en er zijn steeds meer partijen die willen verkopen. 2013 zal beter zijn dan 2012.”
Duynstee is directeur Corporate Clients Nederland en hoofd Corporate Finance West-Europa bij ING. Met onder andere Mexichem/Wavin, Jumbo/C1000, SBM Offshore en Advent/Mediq is de track record van Duynstee ook in het magere jaar 2012 goed gevuld geweest. Ondanks het beperkte aantal mandaten dat jaarlijks zijn weg vindt naar de adviseurs, weet Duynstee zich altijd verzekerd van een goede portefeuille met opdrachten.  
 
Welke trends en ontwikkelingen zie jij in de huidige markt?  Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment?
Duynstee: “De economische recessie waarin we ons nu al ruim 5 jaar bijna onafgebroken bevinden, heeft, vooral na het escaleren van de Euro-crisis in de zomer van 2011, een sterk negatieve wissel getrokken op M&A activiteit in Nederland. Hoewel er veel liquiditeit is bij kopers en er tevens veel verkopers zijn, bleek het toch moeilijk om in deze onvoorspelbare economische omstandigheden vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Partijen hebben veelal te afwijkende beelden over toekomstige groeiperspectieven, waardoor bied- en vraagprijs niet aansluiten. Talrijke verkoopprocessen zijn hier het afgelopen jaar op gesneuveld, hoewel dat in een aantal gevallen ook te maken had met de manier waarop het proces door de verkoper was voorbereid en vervolgens richting kopers werd ingestoken. Groeiprognoses die onvoldoende onderbouwd zijn, uitspreken van onrealistische prijsverwachtingen in de media en het ongeloofwaardig positioneren van de onderneming zijn typische voorbeelden waarom een proces mislukt. Tevens laten kopers zich niet zo snel meer onder tijdsdruk zetten; de doorlooptijd van het gemiddelde verkoopproces is daardoor toegenomen. Het is vergelijkbaar met de huizenmarkt: de begeleidende makelaar zal meer creativiteit en flexibiliteit aan de dag moeten leggen om in deze markt succesvol voor zijn cliënt te acteren; kopers zijn kritisch en hebben alternatieven.
 
Wat verwacht jij van de M&A markt in 2013, zullen strategische partijen de kar trekken of doet ook private equity volop mee? 
Duynstee: “Het laat zich aanzien dat 2013 een aanzienlijk beter jaar wordt dan 2012. Daar zijn twee majeure redenen voor. Het belangrijkste is de sentimentsverandering die zich, onder andere, op de aandelenbeurs voltrekt. We zien immers sinds juli vorig jaar dalende marktvolatiliteit, gestaag stijgende beurskoersen, een verbetering in het beleggerssentiment en toenemende activiteit in aandelenemissies; relevante factoren die niet alleen de financiering, maar ook het sentiment voor acquisities bij strategische partijen zouden kunnen faciliteren. De koersen van met name financiële instellingen hebben zich significant positief ontwikkeld in de 2e helft van 2012. Tegelijkertijd zien we positieve ontwikkelingen in de beschikbaarheid van schuldfinanciering in een markt met historisch lage rentestanden, lagere spreads in de obligatiemarkt en toenemende activiteit in de bankmarkt. Dit zijn belangrijke indicatoren voorhet algemene sentiment. Een tweede en meer praktische reden van meer verwachte activiteit, is dat er steeds meer partijen zijn die assets willen verkopen. Kijk bijvoorbeeld naar de portefeuilles van investeringsmaatschappijen. Ongeveer de helft van de ondernemingen in Nederland die in handen is van private equity, is dat al sinds 2007 of eerder. Gegeven de gemiddelde looptijd van een private equity fonds van 10 jaar, betekent dit dat partijen gemiddeld na 4 jaar willen verkopen. Dit suggereert dat er op dit moment veel exits ‘over tijd’ zijn en de fondsmanagers zullen op een gegeven moment wel moeten verkopen. Hetzelfde geldt in de basis voor familiebedrijven waar geen opvolging is; hier kan de DGA vanwege de markt besluiten de kar toch een paar jaar extra te trekken, maar dat houdt op een gegeven moment vanwege leeftijd ook op. Voeg daarbij dat veel financiële en strategische partijen grote kasposities hebben om in te kunnen zetten en je hebt een stevige basis voor veel transactie-activiteit. De enige katalysator die nog ontbreekt, is meer economische zichtbaarheid en stabiliteit en het lijkt erop dat dit zich in de loop van 2013 presenteert. Wij verwachten dat strategische partijen met name zullen domineren in de grotere transacties omdat financiering van LBO’s voor de jumbo-transacties (>€1000m) nog steeds enigszins complex is; Gegeven de gemiddelde fonds-omvang, zal private equity met name in de midden-markt actief zijn. Daarnaast zal deal activiteit blijvend gestimuleerd worden door herstructureringen; claimemissies, fusies of het afstoten van onderdelen zal in menig boardroom op de agenda staan om de strategisch-financiële positie van de onderneming te verbeteren in een moeilijke economie.
 
Denk je dat het adviseurslandschap in Nederland, door evt. toetreding van internationale kantoren en verandering van vraag bij de cliënt, de komende jaren zal veranderen? 
Duynstee: “Vrijwel alle internationale zakenbanken hebben M&A coverage teams voor de Benelux, of specifiek Nederland, die vanuit Londen opereren; een aantal heeft zelfs een kantoor in Amsterdam. De Nederlandse markt is in dat opzicht aanzienlijk competitiever éngefragmenteerder geworden in de afgelopen vijf jaar. De crisis heeft een stukje van die overcapaciteit verwijderd: verschillende buitenlandse zakenbanken hebben de Benelux teams verkleind en een aantal kleinere advisory boutiques is weggevallen bij gebrek aan deal-flow. Wij verwachten niet dat capaciteit snel zal worden opgevoerd totdat er zicht is op een duurzaam economisch herstel. Wat ook een rol speelt is dat cliënten, als gevolg van de crisis, nog meer waarde hechten aan loyalityeit én stabiliteit in de relaties met hun adviseurs: de ‘hit & run’ partijen komen steeds minder aan de bal.”
 
Tot slot, welke sectoren moeten we in de gaten gaan houden?
Duynstee: “Op dit moment zijn nog steeds de meer defensieve sectoren in trek, zoals Healthcare, bepaalde niches in Business Services en (non-Balance Sheet) Financial Services, alsmede Energy & Utilities en Food & Beverages. Indien het macro-economische klimaat zich stabiliseert voorzien wij ook veel activiteit in Industrials, Retail, Business Services en TMT.”
 
Gerelateerde artikelen