Young M&A Community: In gesprek met de data

Laatst gewijzigd: 04 maart 2024 14:42
De kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie voor de M&A-professional.

Fotografie: Robert Tjalondo

Bekijk hier alle foto’s

Tijdens een Young M&A Community event op het prachtige kantoor van Clifford Chance stond op woensdag 28 februari de rol van AI in het werk van de M&A-professional centraal. De Young M&A Community laat nog veel kansen liggen op het gebied van generatieve AI: vooral op het gebied van data-analyse valt er nog een wereld te winnen.

‘Een senior analist voor minder dan een stagiairssalaris’, zo omschrijft Maarten de Borst de huidige generatie AI-modellen. De strategy consultant verzorgt met zijn bedrijf Numbers trainingen in het gebruik van AI en vandaag is het de beurt aan de Young M&A Community om in een intensieve workshop kennis te maken met de mogelijkheden van de AI in de M&A-praktijk. Bij een rondgang door de zaal blijkt dat veel YM&A-professionals programma’s als Canva en ChatGPT inzetten om hun dagelijkse werk makkelijker te maken. Pitches herschrijven, het opzetten van een powerpointpresentatie: voor de tools is het een fluitje van een cent. Geen wonder dus dat veel kantoren hun medewerkers al AI-tools aanbieden en sommige kantoren zelfs al eigen tools hebben ontwikkeld. Zoals een van de deelnemers het omschrijft is ChatGPT “de beste analist waar ik ooit mee heb samengewerkt’.

Wat De Borst wel opviel was dat er nog niet veel mensen waren die ChatGPT en aanverwante tools gebruiken om data-analyse mee te doen. En dat is zonde, zegt hij, want juist hier maken de GPT’s het grote verschil, omdat de tools daar juist veel werk uit handen nemen door vragen over de data om te zetten in de formules die nodig zijn om de analyse uit te voeren. Het aanleren van Excel-skills of het leren bedienen van de complexe data-tools in PowerBI is dus niet meer nodig: je hoeft je vraag maar in gewonemensentaal te stellen en de GPT gaat voor je aan de slag. Met enige weemoed kijkt De Borst daarom terug op de vele uren die hij heeft doorgebracht met het aanleren van Excel bij een grote bank: was het dan allemaal voor niets geweest? Het huiswerk voor de community is dus om in de tijd vertrouwd te raken met de manier waarop je leert ‘in gesprek te gaan met de data’ om met de juiste prompts tot een gedegen data-analyse te komen.

Na de workshop over praktische toepassing van AI in de kantoortuin werden de deelnemers uitgenodigd om in de plenaire sessie bijgepraat te worden over de bredere implicaties van AI voor de wereld van M&A. Joost van Heusden (Amazon Web Services) nam de zaal mee in het verhaal van Amazon. Het als online boekhandelaar begonnen concern heeft zich namelijk in de afgelopen decennia ontwikkelt tot een belangrijke speler op het gebied van Artificiële Intelligentie vanuit de commerciële praktijk – het bedrijf begon immers ooit met het bouwen van simpele modellen om klanten (de bekende ‘klanten die dit product bekeken zijn ook geïnteresseerd in’-blokjes op de website). Inmiddels is Amazon een van de grotere leveranciers op het gebied van de basismodellen in de Cloud. Volgens de cijfers en de prognoses van Amazon maakt nu zo’n 45 procent procent van de bedrijven gebruik van AI en stijgt dat getal in de komende jaren naar 75 procent. Het gaat hier dus om een biljoenenmarkt, waarin er volgens Van Heusden de komende jaren heel veel gaat gebeuren in de applicatielaag – het cluster van bedrijven die specifieke tools bouwen op basis van de grote modellen van partijen als Amazon om bedrijven en overheden te helpen bij specifieke taken. Ook Van Heusden noemt ‘conversation with the data’ het sleutelbegrip – welke modellen helpen je het beste om jouw specifieke vragen te beantwoorden?

Na het verhaal van Van Heusden was het de beurt aan de advocaten van Clifford Chance, counsels Andrei Mikes en Hansuya Reddy, om hun licht te laten schijnen over de juridische implicaties van AI op M&A-gebied. Grappig genoeg levert het kijken naar AI door een advocatenbril soms andere conclusies op. Waar techneuten en business developers vooral veel kansen zien en gouden bergen aan productiviteitswinst beloven, zien advocaten naast deze kansen ook risico’s. De presentatie maakte duidelijk dat de wereld bezig is het gebruik van generative AI massaal te reguleren om deze risico’s te beteugelen. Het gebruik van AI binnen een bedrijf en de manier waarop dat gereguleerd is zal een belangrijke focus zijn bij een toekomstig due diligence onderzoek. Hoe zit het bijvoorbeeld met de databescherming en heeft het bedrijf wel een doortimmerde ethische code voor het gebruik van AI? Daarnaast zijn er grote verschillen in AI-wetgeving tussen landen als de VS, de EU en China, wat de zaak ook weer flink wat complexer maakt op het gebied van compliance en mededinging, zeker bij cross-bordertransacties. Kortom, AI maakt bepaalde dingen in het advocatenvak misschien makkelijker (zoals het doorspitten van stapels documenten), maar levert aan de andere kant weer net zoveel juridische hoofdbrekens op.

Naast het feit dat de AI-tools ongetwijfeld een steeds grotere plek gaan innemen in de gereedschapskist van de M&A-professional biedt de opkomst van AI hoe dan ook belangrijke kansen voor de sector. De specialisten twijfelen er namelijk niet aan dat er ook een levendige markt zal ontstaan in fusies- en overnames van in AI gespecialiseerde bedrijven, maar is het nog maar de vraag of er heldere en accurate manieren zijn om de waarde van dit soort bedrijven en hun modellen te bepalen. Ook hoeven we volgens de experts niet bang te zijn dat AI al het werk van de M&A-professional zal overnemen: een deal sluiten blijft immers altijd mensenwerk, hoe goed de tools voor due diligence en het maken van slide decks ook worden.

Kortom, de community had weer voldoende stof om over na te praten bij de borrel bij Clifford Chance.

De Young M&A Community komt op 4 april 2024 weer bij elkaar op het jaarlijkse Padel-toernooi.

Gerelateerde artikelen