Wereldwijde toename kleinere overnames

Wereldwijd waren de marktprestaties van fusies en overnames in het eerste kwartaal van 2018 zwak.

Dat blijkt uit de Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) van Willis Towers Watson.

Het afgelopen kwartaal hebben dealmakers gemiddeld 0,1 procentpunt slechter gepresteerd dan de index. Vooral bij grote (gewaardeerd op 1 tot 10 miljard US dollar) en mega (meer dan 10 miljard US dollar) transacties verliep de waardecreatie moeizaam. Hetzelfde gold ook voor grensoverschrijdende en regio-overschrijdende deals.

Belangrijkste bevindingen onderzoek
De mondiale studie, in samenwerking met Cass Business School, werd op basis van de aandelenprijs prestaties uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

● Overnemende partijen in Azië-Pacific noteren de meest negatieve resultaten met een daling van 16,8 procentpunt. Dit wordt gevolgd door overnemende partijen in Noord-Amerika met een daling van 3,5 procentpunt. Overnemende partijen in Europa noteren het minst negatieve resultaat met een daling van slechts 1,3 procentpunt.

● Transacties met een waarde hoger dan 1 miljard US dollar presteerden 4,0 procentpunt lager dan de index. Daarentegen boekten transacties met een waarde lager dan 1 miljard US dollar een positief resultaat van 0,4 procentpunt.

● Complexe en langzame transacties, zoals grens- en regio-overschrijdende transacties, presteerden met respectievelijk 3,7 procentpunt en 4,3 procentpunt minder goed dan de markt. Minder complexe transacties, waaronder nationale en intraregionale transacties, scoorden beter dan hun indexen met beide 0,4 procentpunt.

● De kwartaal percentages van regio-overschrijdende (14%) en sectoroverschrijdende (27%) transacties staan op hun laagste punt sinds respectievelijk 2009 en 2015.

Grote vs. kleine transacties
Gabe Langerak, M&A Leader West Europa van Willis Towers Watson zegt: “Ondanks recente robuuste prognoses die een bonanza aan M&A deals voorzien in 2018, laten deze cijfers duidelijk zien dat de overnemende partijen vanaf de dag dat een transactie wordt aangekondigd tot het moment dat deze door de aandeelhouders als succesvol wordt erkend, met verscheidene obstakels te maken krijgen”.

“In dit klimaat blijft het zeer risicovol om transformatieve, omvangrijke deals te sluiten en zolang de politieke en regulerende onzekerheid voortduurt, zal waarschijnlijk de nodige terughoudendheid worden betracht ten aanzien van grote transacties. Grote overnames leiden zelden tot gemakkelijk succes. Uitgebreide due diligence is vereist, en daarnaast ook kennis van integratie processen en strategieën om de potentiële waardecreatie ten volle te kunnen benutten.

Kleine transacties, die dichter bij huis worden gevonden en eenvoudiger de eindstreep halen, omdat er minder hindernissen overwonnen hoeven te worden, presteren daarentegen sterker. Dit kan bij overnemende partijen die zich doorgaans concentreren op grote, complexe overnames, wellicht tot een heroverweging leiden”, aldus Langerak.

Europese prestaties
“De slechte Europese prestaties betekenen een grote verandering ten opzichte van de sterkere resultaten van voorgaande kwartalen. Desondanks zijn de prestaties van de Europese M&A markt dit kwartaal nog altijd veel beter dan de markten in andere delen van de wereld”, aldus Langerak. Langerak: “Dit zou wellicht eerder een cyclisch fenomeen dan een trend kunnen zijn, omdat het eerste kwartaal voor Europese out performance in de laatste jaren vaker negatief dan positief was”.

Negatieve trend: ‘langzame’ deals
Hoewel uit de QDPM-analyse naar voren komt dat internationale overnemende partijen gemiddeld over drie jaar met 4,5 procentpunt positief blijven, tonen deze meest recente cijfers een negatieve trend voor ‘langzame’ deals. Dit zijn overnames die minimaal zeventig dagen nodig hebben voor afronding. Dit betreft doorgaans de mega, grote en grens- en regio-overschrijdende transacties.

Langerak zegt hierover: “Op de markt is veel geld beschikbaar, de aandelen worden hoog gewaardeerd en geld lenen is goedkoop. Hierdoor is het klimaat nog steeds gunstig voor het sluiten van deals. De slechte prestaties stellen de markten echter op de proef en het animo voor ambitieuze megafusies neemt af. Ook de scherpe daling van de prestaties in de Azië-Pacific regio benadrukt het risico van fusies en overnames”.

Langerak sluit af: “Volgens onze analyses zullen ondernemingen in 2018 voorzichtig moeten blijven. Wel gaan ze actief op zoek naar strategische, kleinere overnames, waarbij het verwerven van technische kennis de belangrijkste drijfveer is voor acquisities”.

Gerelateerde artikelen