Investeerder Argos Wityu onderzoekt decarbonisatie in het MKB

Argos Wityu en BGC publiceren tweede editie van hun barometer van de milieutransitie.

De Europese MKB-bedrijven boeken vooruitgang met hun ecologische transitie: zeventien procent van hen investeert nu volgens een gestructureerd decarbonisatieplan, vergeleken met elf procent in 2023.

De editie van 2024 van de barometer van Argos Wityu en BCG laat zien dat de Europese MKB-bedrijven gegroeid zijn en vooruitgang hebben geboekt wat betreft hun initiatieven om de uitstoot van hun broeikasgassen te verminderen.

Daarnaast kan de uitslag van de komende Europese verkiezingen ook nog van invloed zijn en de klimaatactie van deze bedrijven een extra impuls geven. In dit verband beschouwt de grote meerderheid van de MKB-bedrijven (85%) het terugdringen van hun CO₂-uitstoot dan ook als belangrijk zo niet cruciaal.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar ziet meer dan twee derde van de MKB-bedrijven het koolstofvrij maken van hun bedrijf als een kans. Tegelijkertijd nemen hun financiële investeringen in de reductie van hun broeikasgasuitstoot aanzienlijk toe. Enerzijds omdat hun klanten daarom vragen en anderzijds vanwege de economische voordelen die het hen oplevert. Maar om deze ingeslagen weg te vervolgen, hebben ze meer dan ooit steun nodig vanuit hun ecosysteem.

Van de 85 procent van de MKB-bedrijven die klimaatactie belangrijk of zelfs cruciaal vinden, is 67 procent van mening dat de klimaattransitie kansen biedt. Daarnaast zijn zij optimistisch wat betreft de vooruitzichten die het koolstofvrij maken van hun bedrijfsmodel met zich meebrengt. De MKB-bedrijven zien vooral economische voordelen, zoals efficiënter energieverbruik en daardoor lagere kosten, de mogelijkheid een groter marktaandeel te verwerven en de kans om nieuw talent aan te trekken.

Tekort aan personeel is belangrijkste uitdaging
Het grootste obstakel waar MKB-bedrijven dit jaar tegenaan lopen is het gebrek aan personeel. Andere uitdagingen zijn hetzelfde gebleven, al worden die als minder onoverkomelijk gezien dan vorig jaar, zoals het gebrek aan financiële middelen, onzekerheid over het rendement op hun investering en complexe regelgeving.

Hoewel 41 procent van de MKB-bedrijven regelgeving, en dan met name de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportages (de CSRD), beschouwt als essentieel of als middel om hun koolstofreductie gestructureerd aan te pakken, varieert de mate waarin zij hierop in kunnen spelen al naargelang de grootte van de onderneming. Zo geeft 28 procent van de ondernemingen met minder dan 250 medewerkers aan niet op de hoogte te zijn van de CSRD. En dat terwijl deze richtlijn vanaf 2026 ook op hen van toepassing zal zijn. Het toont aan hoezeer deze bedrijven ondersteuning nodig hebben om zich voor te bereiden op deze nieuwe regels en er hun voordeel mee te doen.

“MKB-bedrijven spelen een cruciale rol in de ecologische transitie. Deze editie van de barometer laat zien hoe groot hun betrokkenheid bij deze ecologische transitie is. Het is dan ook essentieel om alle spelers binnen het ecosysteem te mobiliseren om de vele initiatieven te ondersteunen en te versterken. Alleen zo kunnen we onze economie groener en veerkrachtiger maken”, zegt Simon Guichard, Partner bij Argos Wityu.

Lees ook: Investeerder Argos Wityu haalt 120 miljoen op voor artikel 9-klimaatfonds

Gerelateerde artikelen