Waardecreatie belangrijkste driver ESG voor private equity

In vergelijking met tien jaar geleden kennen private equity firma’s veel meer waarde toe aan ESG.

Dat blijkt uit PwC’s Global Private Equity Responsible Investment Survey 2023 (PERIS).

In vergelijking met tien jaar geleden is de visie van PE-bedrijven duidelijk geëvolueerd. Ze zijn niet langer uitsluitend gefocust op risicomanagement, maar hebben ook de mogelijkheden erkend om ESG (milieu, social en governance) te integreren en te kwantificeren gedurende de levenscyclus van een deal.

Enkele belangrijke bevindingen uit het recente rapport zijn:

• Erkenning van waardecreatie
Private equitybedrijven erkennen in toenemende mate de waarde van ESG, waarbij zeventig procent het beschouwt als een van de drie belangrijkste drijfveren.

• Kwalitatieve voordelen
Hoewel directe financiële resultaten moeilijk meetbaar zijn, worden kwalitatieve voordelen zoals merkpositionering, risicobeperking en onderscheidendheid in de markt breed erkend.

• Zoeken naar kansen
Toonaangevende bedrijven zoeken actief naar ESG-gerelateerde kansen, nemen het mee in de exitstrategie, benutten groene stimuleringsmaatregelen en trekken groene financiering aan.

“De industrie moet hier nog meer aandacht aan geven en ESG omarmen als katalysator voor positieve verandering en waardecreatie”, stellen PwC-experts Leonie Schreve, verantwoordelijk voor ESG in de fusie- en overnamepraktijk en Cornelis Smaal, verantwoordelijk voor PwC’s dienstverlening aan private-equityrelaties.

Private equity en ESG in Nederland
“De Nederlandse trends zijn niet wezenlijk anders dan de wereldwijde trends”, reflecteert Cornelis Smaal op het onderzoek. “Je merkt dat er in Nederland nadrukkelijk naar ESG wordt gekeken en tegelijk geldt dat de investeerders (de limited partners) vaak wereldwijd actief zijn en dus breed investeren, over landsgrenzen heen.”

“Wel laten we nog mogelijkheden liggen; ESG en in het verlengde de rapportage erover (zoals SFDR en CSRD) wordt vaak nog als compliance gezien en niet als kans om wezenlijk bij te dragen”, vervolgt Smaal. “De tijdgeest is anders dan tien of zelfs vijf jaar geleden. ESG, denken in waarde (ook financieel) en ‘doing the right thing’ vragen om een gewijzigde aanpak.”

“Als organisatie moet je inderdaad niet naar duurzaamheid kijken omdat het verplicht is of wordt, maar als een must om je business nog beter te runnen”, vult Leonie Schreve aan. “Waar een compliancebenadering vooral uitgaat van een afvinkoefening kijken wij veel meer naar de marktdynamiek en kansen. We laten onze klanten zien dat duurzaamheid financiële waarde biedt om je te onderscheiden van concurrenten, nieuwe markten te openen en makkelijker financiering aan te trekken. Dat vraagt een 360-gradenbenadering om het bedrijf en de markt goed te begrijpen en het te helpen bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor waardecreatie.”

Binnen private-equityfondsen zijn er nog volop kansen om nog beter te sturen op waarde. “Met de juiste mindset, tooling en inzet van alle betrokkenen kun je die kansen verzilveren”, besluit Smaal. “En je zult wel moeten, want als je nu nog niet bezig bent met breder nadenken over ESG en waarde – in je huidige fonds en investeringen – kom je onvoldoende aan tafel bij volgende fundraisingen. De tijden zijn echt veranderd.”

Lees ook: ESG & Impact: Zo sturen topinvesteerders op échte waardecreatie

Gerelateerde artikelen