Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid na aanvraag uitstel belastingen

Kunt u uw belasting niet meer betalen door de Coronacrisis? Vraag dan de belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling.

Door Jan Meijerman

Uitstel van betaling kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. U kunt dit doen door middel van het sturen van een brief aan de Belastingdienst waarin u uitlegt hoe uw onderneming door de uitbraak van het Coronavirus in de betalingsproblemen is gekomen.

Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen en wordt er automatisch drie maanden uitstel van betaling verleend. Voor betalingsuitstel van de eerste drie maanden is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) vereist. Er kan ook voor een langere termijn uitstel van betaling worden aangevraagd. De Belastingdienst zal dan vragen om aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen moet u ook melden dat u niet meer in staat bent om belastingen en/of (pensioen)premies te voldoen bij de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds via dit formulier.

De melding moet binnen twee weken worden gedaan nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten worden. Bij niet tijdige melding wordt vermoed dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en kan de Belastingdienst het bestuur hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het niet betalen van de belastingen en premies.

Dit artikel is geschreven door Misha Lutje Beerenbroek & Nicolas Jans van HVG Law.  

Bent u adviseur en wilt u ook uw kennis delen? Meld u aan.  Bent u ondernemer of manager en heeft u een vraag over maatregelen die u kunt nemen om de Coronacrisis door te komen? Stel die hier

Gerelateerde artikelen