PwC: “Meer overnames in wereldwijde en Nederlandse energiesector”

De markt voor fusies en overnames in de energiesector zal in 2014 aantrekken, ook in Europa en Nederland. Dat voorspelt PwC in haar rapport ‘Power and Renewables Deals’.

Investeerders zijn wereldwijd vooral geïnteresseerd in duurzame energie-opwek en in netwerken voor transport van stroom en gas. De aandacht gaat daarbij uit naar opkomende markten en utilities met langlopende contracten en voorspelbare kasstromen. Daarnaast zal de druk op Europese en Nederlandse energieleveranciers leiden tot meer transacties. De druk op hun verdienmodellen is met name ontstaan door overvloedig beschikbare gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland.

“De Europese energiesector staat zwaar onder druk”, zegt Jeroen van Hoof, voorzitter van de Europese Energiegroep van PwC. “Oorzaken zijn de economische omstandigheden, het overvloedige gesubsidieerde groene stroomaanbod uit Duitsland, de schaliegasontwikkelingen in de VS en de recente aanbouw van nieuwe centrales in Noord-West Europa. Onze verwachting is dat deze druk voorlopig aanhoudt en dat de resultaten van Europese energiebedrijven achterblijven. Dit leidt in Europa, ook in ons land, tot herstructureringen en reorganisaties en tot een structurele heroverweging van verdienmodellen.”

Volgens Van Hoof is financiering van dergelijke herstructureringen onder de huidige marktomstandigheden lastig. “Wij achten de kans dan ook groot dat Nederlandse energiebedrijven activiteiten of deelactiviteiten in de etalage zetten. Denk daarbij aan de verkoop van centrales en klantenportefeuilles, maar ook aan fusies en samenwerkingsverbanden.” Hij sluit daarbij niet uit dat er nieuwe spelers op de Nederlandse energiemarkt zullen toetreden.

De opleving volgt na een jaar waarin mondiaal relatief weinig overnameactiviteiten plaatsvonden. De overname van NV Energy, een gas- en elektriciteitsleverancier in Nevada, door investeerder Warren Buffett vormde met 10 miljard dollar de grootste overname van 2013. De totale waarden van fusies en overnames in de wereldwijde energiesector daalden in 2013 met 10% naar 141 miljard dollar. Vooral transacties in de gassector vielen terug. De duurzame energiesector onttrok zich aan de neerwaartse trend. De totale transactiewaarden steeg in deze sector met een kwart.

Jeroen van Hoof: “Na een jaar waarin technologische, economische en politieke dimensies een rem zetten op de overnamemarkt, voorzien we wereldwijd een aantrekkende overnamemarkt. Deze golf wordt gedreven door herstructureringen en herfinancieringen van utilities, investeringen in duurzame opwek en interesse van financiële investeerders. Verkopende partijen – privaat en staat – worden op hun beurt geholpen door de aantrekkende kapitaalmarkt.”

Bron: PwC

Gerelateerde artikelen