Private-equityfondsen en verzekeraars domineren overnames intermediair

Elke maand vinden er twintig overnames plaats van kantoren die zijn gespecialiseerd in financieel advies. Private-equityfondsen én verzekeraars spelen hierin een hoofdrol. Dat blijkt uit de Overnamemonitor, van BHB Dullemond en het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) heeft opgesteld. 

In 2019 was met overnames en participaties in de intermediaire adviesmarkt aan waarde bijna € 665 miljoen gemoeid volgens de Overnamemonitor. Dit rapport geeft een overzicht van alle overnames en participaties in de intermediaire adviessector, verdeeld naar soort overname, waarde van de transactie en provincie. 

De overnamegolf in de intermediaire adviesmarkt is veel groter dan uit publicaties in de pers blijkt. BHB Dullemond en RiFD hebben er over 2019 in totaal 239 geregistreerd. Het gaat om portefeuilleoverdrachten, aandelenoverdrachten en deelnames. De waarde van al deze transacties samen is € 665 miljoen. In dit bedrag zitten negen overnames/deelnames van boven de € 10 miljoen, waarvan twee zelfs (ver) boven de € 100 miljoen. Meer dan driekwart van de transacties bestaat uit portefeuilleoverdrachten (activa/passivatransacties). 

De gemiddelde waarde van zulke transacties is € 420.000. Bij aandelenoverdrachten gaat het gemiddeld al om € 2,4 miljoen en bij participaties om nog (veel) grotere bedragen. 

Top 10 

Een tiental partijen is goed voor 80% van de totale ‘deal value’. De top 10 wordt gedomineerd door private-equityfondsen en verzekeraars. Tot de eerste groep behoren onder meer Five Arrows Principal Investments, Acrisure en Söderberg & Partners. Verzekeraars die in 2019 actief waren in overnames/participaties zijn De Goudse, ASR en Aegon. Daarnaast zijn volmachtkantoren actief in de aankoop van advieskantoren; zij vertegenwoordigen 34% van het dealvolume. 

De volledige Overnamemonitor is op https://ratinginstituutfd.nl/overname-monitor/ te downloaden of op https://www.bhbdullemond.nl/overnamemonitor

Gerelateerde artikelen