Overnames vitale bedrijven met terugwerkende kracht getoetst

Acquisities die gevaar voor nationale veiligheid vormen onder de loep.

Het kabinet gaat overnames en investeringen in bepaalde belangrijke bedrijven met terugwerkende kracht toetsen. Dat zal gebeuren als de bescherming van de nationale veiligheid daartoe aanleiding geeft, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis kan het risico volgens de minister toenemen dat bedrijven te maken krijgen met ongewenste investeringen of overnames. Het kabinet werkt al aan een wet om overnames of investeringen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid te kunnen toetsen.

Die toekomstige wet zal met terugwerkende kracht vanaf 2 juni 2020 in werking treden, aldus Wiebes. Daardoor kan het kabinet als de wet er eenmaal is, investeringen of overnames die in de tussentijd gedaan zijn, alsnog tegen het licht houden. In het uiterste geval kan een deal dan worden teruggedraaid.

Het besluit is van toepassing op bedrijven die "vitale processen en infrastructuur" leveren zoals in de telecom. Ook gaat het om ondernemingen die hoogwaardige gevoelige technologie aanbieden zoals ASML.

Wiebes spreekt van een "proportioneel middel" tegen ongewenste overnames, dat met "terughoudendheid" zal worden toegepast. "Het met terugwerkende kracht toetsen van overnames en investeringen is een krachtig middel, waar naar verwachting een afschrikwekkend effect van zal uitgaan", aldus Wiebes.

Gerelateerde artikelen