Nederland te laat met wet voor splitsing bedrijf

De wet moet verzet tegen een splitsing en een fraudetoets regelen.

Nederland is te laat met nieuwe wetgeving die voorwaarden stelt aan grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Die had er moeten zijn eind januari. Toen had de Mobiliteitsrichtlijn van de EU vertaald moeten worden in wetgeving voor ons land. Daarin moeten regels staan voor bijvoorbeeld het opstellen en openbaar maken van een plan voor een fusie. 

Voor grensoverschrijdende fusies bestaat er al wetgeving in Nederland. Dat is niet het geval voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen. Alleen het Europees Hof van Justitie kan daarover nu op eigen gezag uitspaak doen. 

In de nieuwe wetgeving moet het gaan om bijvoorbeeld het proces en de waarborgen voor aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Die moeten bijvoorbeeld naar de rechter kunnen stappen als ze het niet eens zijn met een omzetting of een splitsing. Ook moeten notarissen het recht krijgen om een fraudetoets uit te voeren voordat een fusie, splitsing of omzetting wordt doorgevoerd.

Op korte termijn wordt deze wetgeving echter niet doorgevoerd. Er is al een wetsvoorstel, maar de daadwerkelijke invoering is nog ver weg. Daarnaast is de Kamer van Koophandel nog lang niet klaar om de benodigde documentatie digitaal te verwerken via de registers. Het bestaande digitaal systeem moet hiervoor worden aangepast.
 

Gerelateerde artikelen