Dealmakers verwachten stijging dealvolume in 2024: ‘Er is meer realisme ontstaan in de markt’

Hoe gaat het dealvolume zich de komende twaalf maanden ontwikkelen?

Nederlandse M&A-professionals zijn overwegend positief over de overnamemarkt van komend jaar. 55 procent verwacht een stijging van het dealvolume.

Dat blijkt uit het M&A Trendonderzoek 2024 van M&A en Ansarada.

Dit toonaangevende digitale magazine kwam tot stand middels een online survey onder 247 M&A-professionals. De redactie van M&A interviewde ook 28 topdealmakers live voor dit onderzoek. Dit leverde een compleet beeld op van de M&A-markt met alle kansen en uitdagingen die de M&A Community op dit moment ziet en ervaart. Klik op het onderstaande icoon om het magazine gratis en zonder inlog te lezen:

De meerderheid onder Nederlandse M&A-professionals (55%) verwacht een stijging van het dealvolume de komende twaalf maanden. Daarvan denkt twaalf procent dat het een sterke stijging wordt (van meer dan 10%) en 43 procent denkt een kleine stijging (tussen de 2 en 10%).

Van de respondenten verwacht 25 procent dat het dealvolume gelijk blijft en twintig procent voorspelt een daling in 2024.

De M&A Community is positiever dan vorig jaar. Toen verwachte slechts achttien procent van de dealmakers een kleine stijging en nul procent een sterke stijging. Daarbij moet wel worden aangetekend dat dat in vergelijking was met 2021 dat veel M&A-professionals als een recordjaar beschouwde.


“We zitten nu op een laag punt, ik verwacht dat de situatie op de markt in de komende maanden duidelijk beter wordt. Maar zo goed als in het post-corona jaar (2022) zal het de komende 12 maanden nog niet worden.”
Age Lindenbergh, Alvarez & Marsal

Koper en verkopers hebben nieuwe realiteit geaccepteerd
Veel dealmakers verwachten de komende periode een lichte stijging in het aantal transacties. “Aan het begin van het jaar was het erg stil, maar je ziet dat de markt de laatste tijd weer wat aantrekt”, zegt Ida Kuijken, Partner bij Fortino Capital, een B2B software venture capital & growth equity firma. “Er is meer vertrouwen in de markt en je ziet dat bedrijven langzamerhand weer aanlopen tegen de vragen: ‘hoe kan ik de volgende fase van groei ontlokken? Wat heb ik daarvoor nodig en haal ik daarvoor een partner aan boord?’.”

Er waren veel onzekerheden het afgelopen jaar rond de rentestanden, de appetite voor overnamefinanciering bij banken, en de hoge inflatie. “De markt heeft de nieuwe realiteit inmiddels grotendeels geaccepteerd”, aldus Lesley van Zutphen, Managing Partner bij Bencis Capital Partners. “Een deel van die onzekerheid is nu uit de markt, daarom verwacht ik een kleine stijging in dealvolume. Klein, mede omdat banken voorzichtig blijven met financiering. De groei in het post-corona jaar en de jaren daarvoor, die is er voorlopig voor veel sectoren even niet meer.”

Bepaalde sectoren doen het beter dan andere. Volgens de respondenten zijn onder meer de healthcare, energiesector en ICT in trek bij investeerders en corporate kopers. “Jullie hebben het over een stijging van twee tot tien procent”, zegt Sergio Herrera, Managing Director M&A bij Rabobank. “Dat beaam ik wel, maar dan wel vooral in de genoemde topsectoren.”

Een gunstiger investeringsklimaat
Een aantal geïnterviewde topadviseurs is positiever. Zo zet ING de komende tijd vol vertrouwen in op de M&A-markt, zowel in Nederland als internationaal. Teken van dit vertrouwen is dat het corporate finance-team het mandaat heeft gekregen om met zo’n tien procent te groeien, van 200 naar om en nabij de 220 bankiers. Dat heeft ook gevolgen voor de top: het (internationale) mandaat van Rob van Veldhuizen is uitgebreid en Marco Gulpers schuift onder hem door naar een leidinggevende rol van het Nederlandse team.

Voor de komende twaalf maanden zijn beide dealmakers ‘bullish’ en verwachten ze een sterke stijging. In voorbereiding op volgend jaar is de pipeline zich al aan het opvullen, zien ze bij ING, en vinden er de laatste tijd weer meer ‘kick off meetings’ plaats van koop- en verkoopprocessen die in de komende jaren afgerond gaan worden. Dat heeft te maken met dat na een paar onzekere maanden de stabiliteit weer wat terugkeert op de markt: de rentes en de inflatie stabiliseren zich en de financieringsmarkt gaat verder open.

Peter Toutenhoofd, Head of M&A Advisory Netherlands bij BNP Paribas zet eveneens in op een sterke stijging van meer dan tien procent. “Bij ons gaat het heel goed. Het was een topjaar en dat is denk ik het gevolg van onze groeistrategie en alle inspanningen die zijn gedaan om die te realiseren. Voor Nederland is het doel om ruim zeven procent te groeien. Ook voor 2023 is dat het streven. Die doelstelling ligt ver boven de groei van de Nederlandse economie als geheel, maar de bank heeft meerdere ijzers in het vuur om die te realiseren.”


“In de markt is het volume met zo’n 30 procent naar beneden gegaan. Mijn verwachting voor het komende jaar is heel positief.”
Peter Toutenhoofd, BNP Paribas

Toutenhoofd’s positieve verwachting is ingegeven door drie factoren. “Ten eerste lijken de rentestijgingen nu te stabiliseren wat een gunstige invloed heeft op het investeringsklimaat, met name voor private equity. Ten tweede zit er bij private equity nog heel veel kapitaal dat aan het werk gezet moet worden. Je ziet ook in de leveraged finance en obligatiemarkten dat de vraag naar goeie assets er enorm goed voorstaat. En tenslotte denk ik dat de kloof tussen kopers en verkopers kleiner is geworden; er is meer realisme ontstaan in de markt. Als je deze factoren bij elkaar neemt, denk ik dat het volume met meer dan tien procent gaat toenemen. Ik ben heel positief. Uiteraard kunnen er geopolitiek wel onvoorziene dingen gebeuren die nog roet in het eten gooien.”

Ook Bas Glas, Senior Partner bij Gilde, denkt dat tien procent misschien haalbaar is. Maar dat dit afhankelijk is van de zich ontwikkelende economische situatie in Europa en de VS, alsmede de geopolitiek. “Het huidige sentiment is broos, vooral in Europa”, stelt Glas. “Een zachte landing voor de Amerikaanse economie is wellicht mogelijk, de Europese situatie lijkt onzekerder. Als de komende maanden rustig blijven, kan het dealvolume meer stijgen, maar anders is een lichte stijging of zijwaartse beweging waarschijnlijker. Hierbij opgemerkt dat het een stijging zou zijn ten opzichte van het lage dealvolume van de afgelopen twaalf maanden.”

Meer complexiteit in overnametrajecten
Sommige deelnemers aan het trendonderzoek zijn minder enthousiast in hun verwachtingen. Zo denken Katinka Middelkoop en Gijs Linse van Allen & Overy dat het dealvolume gelijk zal blijven. Gijs Linse: “Het is nog steeds een gezonde M&A-markt, maar je merkt wel dat het minder druk is dan vorig jaar. Het type deals en de kwantiteit is anders dan een jaar geleden. Gezonde bedrijven die een gezond verkooptraject opstarten, dat gaat echt nog wel. Maar zodra er een smetje zit aan het bedrijf, of zich een complicerende factor voordoet, dan merk je dat processen sneller stuklopen. En wat je ook ziet is dat bij de ingewikkelde transacties, bedrijven meer bereid zijn complexe structuren te gebruiken om toch een succes te maken van de deal. We zien minder straightforward transacties.”

Katinka Middelkoop: “Als je kijkt naar de rapporten over M&A-activiteit wereldwijd, zie je dat het minder is dan normaal. Het aantal miljardendeals neemt af, dat is een wereldwijde trend. Toch zijn we in Nederland hartstikke druk geweest afgelopen zomer, maar het resulteerde niet altijd in zaken die getekend werden. Dat we bijvoorbeeld een koper bijstonden die uiteindelijk de deal niet won, of dat we aan de verkoopkant zaten en dat een auction niet doorging. Normaliter gaan in september veel auctions van start, dan is al het voorbereidende werk gedaan, en we zien nu dat er veel minder deals in de markt zijn gezet. Het zou kunnen dat partijen alsnog later in het jaar auctions willen starten met als doel om de deal voor de zomer van 2024 af te ronden. Ik verwacht dat het een rommelig jaar kan worden.”


“Wat we zien is dat partijen meer openstaan voor ander soort constructies dan normaal. Bijvoorbeeld de recente investering van Exor in Philips. Die zag niemand aankomen. Ik denk dat je dit soort transacties vaker zult zien, evenals andere vormen van samenwerking tussen bedrijven.”
Katinka Middelkoop, Allen & Overy


Lees ook:
M&A Trendonderzoek 2024: De overnamemarkt in 15 citaten

Gerelateerde artikelen