NVP: duurzaamheid is effectieve driver van winst en groei

Duurzaam investeren is geen modeverschijnsel of kortstondige hype, maar een effectieve en winstgevende manier om groei bij bedrijven te bewerkstelligen. Met name de vertaling naar een praktisch en hanteerbaar beleid blijkt vaak de grootste hobbel in het doorvoeren van duurzame investeringscriteria, weet ook Caroline Huyskes, bestuurslid van de NVP en partner bij investeerder Egeria.

Onlangs lanceerde de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschapijen (NVP) een handleiding rondom ESG in private equity. ESG staat voor Environmental, Social & Governance en houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaatbeïnvloeding, hergebruik van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van portefeuillebedrijven.

Volgens Philip Houben, voorzitter van de NVP, gaan duurzame doelstellingen heel goed samen met de traditionele werkwijze van participatiemaatschappijen die bedrijven sterker en gezonder maken door verbeterpunten te identificeren en aan te pakken. Houben: “Veel leden van de NVP halen al indrukwekkende ESG resultaten, maar zij  kunnen het nog explicieter maken. Daarom heeft de vereniging deze praktische gids gemaakt. Hierin wordt uiteengezet hoe wij duurzaamheid zien en welke kansen duurzaamheid biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie.”

Samen met de lancering van de handleiding heeft de NVP een adviescommissie ESG ingesteld, waarvan participatiemaatschappijen en beleggers deel uitmaken. Caroline Huyskes, bestuurslid van de NVP en partner bij investeerder Egeria, is voorzitter van deze commissie. Volgens Huyskes is binnen private equity iedereen het erover eens dat ESG belangrijk is, maar ligt de belangrijkste uitdaging in het praktisch en hanteerbaar maken van de criteria.

Huyskes: “Zaken als winsten, EBITDA en arbeidskosten zijn makkelijk meetbaar. Bij ESG gaat het om een anderemeer ongrijpbare kant van bedrijven waardoor participatiemaatschappijen er soms moeite mee hebben om de materie te concretiseren. Naast de participatiemaatschappijen is het merendeel van alle portefeuillebedrijven heel bewust met ESG bezig, maar zijn er ook veel bedrijven waar dat niet structureel gebeurt of waar men niet weet wat er onder ESG valt en wat niet. De beweging die je nu binnen private equity ziet, is dat er steeds bewuster met ESG wordt omgegaan. De komende jaren verwacht ik dat er nog veel meer structuur in het ESG-beleid zal komen. Het komt veel prominenter op de agenda’s te staan.”

Volgens Huyskes is duurzaamheid in private equity prima te rijmen met het hoofdbestandsdeel van de activiteiten: winst behalen door bedrijfsverbetering. “Duurzaamheid is risico’s in kaart brengen en kansen zien. De roep om duurzaam ondernemen komt inmiddels ook van andere kanten: de maatschappij vraagt erom, maar ook de institutionele beleggers, die vaak al veel verder zijn dan de participatiemaatschapijen zelf. Zij vragen van participatiemaatschappijen dat men laat zien op welke punten er duurzaam wordt ondernomen. Wanneer je dat gestructureerd aanpakt, gaat dat op de korte en middellange termijn veel meerwaarde opleveren. De kosten gaan omlaag, medewerkers zijn vaker tevreden en innovatie komt sneller tot stand. Door die waardecreatie is ESG geen aparte tak van sport, maar een wezenlijk onderdeel van de hele investeringscyclus.”

Grote Amerikaanse participatiemaatschappijen als KKR, Blackstone en Carlyle brengen bij hun jaarrapportages aparte ESG-publicaties uit en ook bij de midmarket-spelers lijkt dit steeds meer common practice te worden. Hoe ziet Huyskes de situatie in Nederland, in vergelijking met andere landen? “In Nederland zijn geen participatiemaatschappijen van dat formaat, maar lopen onze instititutionele beleggers wel voorop. Partijen als AlpInvest en PGGM hebben aparte teams voor hun ESG beleid en stellen ook steeds meer eisen aan de fondsen waarin zij investeren. Wil je als participatiemaatschappij dus extern geld aantrekken, dan komt er dus steeds meer ESG-beleid bij kijken.”

Daarom is Huyskes zelf ook geen voorstander voor uitbreiding van de wet- en regelgeving op dit gebied. “Te strikte regelgeving betekent teveel rompslomp voor investeerders en hun portfolio ondernemingen. Iedere onderneming is anders en moet op een andere manier goed met ESG kunnen omgaan. Duidelijke richtlijnen zijn belangrijk, maar regelgeving zorgt al snel voor een kwantitatieve aanpak in plaats van kwalitatieve verbeteringen. Wereldwijd is de private equity industrie op het moment hard bezig om ESG hanteerbaar te maken..”

Is er, in dat licht bezien, vanuit de NVP dan op termijn ook een standaard voor bijvoorbeeld de questionnaires, die aan potentiele bedrijven worden voorgelegd, te verwachten? Huyskes: “Die questionnaires tijdens het due diligence onderzoek zijn op dit moment inderdaad nog veel te verschillend. Elke belegger stelt net weer andere vragen. Het lijkt mij goed als er een dergelijke standaard komt waarin ook de ESG-onderwerpen een plek krijgen. De verantwoordelijkheid voor een gezond beleid ligt uiteindelijk bij zowel de investeerders als bij de bedrijven zelf. Zodra private equity ergens instapt, dienen zij er samen met het management voor te zorgen dat er duurzaam wordt ondernomen, hetgeen ook meer winst en efficiëntie oplevert. Tijdens een rondetafeldiscussie voorafgaand aan de presentatie van het NVP-leaflet over ESG werd er door een investeerder terecht opgemerkt dat het ook ontzettend veel kan opleveren wanneer je investeert in een bedrijf dat nog niet zover is. Juist dan valt er op ESG-gebied heel veel winst te behalen.

5 vuistregels voor duurzaam ondernemen

1. Toepassen van milieuvriendelijke methodes en duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen teneinde ecosystemen te beschermen.

2. Minimaliseren van niet-afbreekbare afvalstoffen in bodem, water en lucht.

3. Respecteren van arbeidsomstandigheden en bedrijven van eerlijke handel.

4. Zorgen voor een goede governance structuur.

5. Inventariseren en rapporteren op belangrijke duurzaamheidparameters en kwesties.

De gids
De praktische gids ‘Duurzaamheid in private equity: waardecreatie door ESG’ is te downloaden via de website van de NVP, www.nvp.nl.

Gerelateerde artikelen