Nieuwe wet hangt sanctie aan schenden bedrijfsgeheim

Per 9 juni 2018 zijn alle EU-lidstaten verplicht om de ‘Trade Secret Directive’ op te nemen in hun nationale wetgeving.

Dat is goed nieuws voor bedrijven met bedrijfsgeheimen. Het meest in het oog springende voordeel is dat bedrijven betere mogelijkheden hebben om schade door het uitlekken van bedrijfsgeheimen te voorkomen, te beperken of om schadevergoeding te verkrijgen. 

Knowhow: het geheim van de smid
Een bedrijfsgeheim kan van alles zijn. Een klantenlijst, de winstmarges, een niet geoctrooieerd procedé of hét kroonjuweel van het bedrijf. Het gaat om knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie waarvan het bedrijf uit concurrentieoverwegingen niet wil dat die op straat komt te liggen. Het geheim van de smid en alles daaromheen.

Regel in arbeidsvoorwaarden: onvoldoende juridische basis
Te vaak denken werkgevers dat knowhow beschermd wordt met een algemeen artikel in de arbeidsovereenkomst. De praktijk leert echter dat dergelijke artikelen vanwege de globale inhoud volstrekt onvoldoende juridische basis bieden. Bij schending van het bedrijfsgeheim staat de werkgever met lege handen. Het uitvoeren van het bedrijfsgeheim kan niet worden gestopt en er kan geen schadevergoeding worden geëist. Dit kan grote invloed hebben op de continuïteit van een bedrijf.

Voorwaarden Trade Secret Directive
Om een beroep te kunnen doen op de juridische gronden van het bedrijfsgeheim, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is dat goed vastligt wat de geheimen zijn, wie er toegang toe heeft en hoe met die informatie omgegaan dient te worden. Bovendien moet de organisatie de medewerkers goed informeren over het protocol.

Het beschermen van een bedrijfsgeheim was al jaren lang een interessante maar niet-waterdichte manier om Intellectuele Eigendom te beschermen. Met de inwerkingtreding van de Trade Secret Directive is het geheim van de smid een stuk veiliger. 

Workshop
Octrooibureau EP&C organiseert samen met het Brusselse advocatenkantoor Eversheds Sutherland op woensdag 30 mei 2018 een (gratis) workshop waarin alle voorwaarden – om gebruik te maken van de Trade Secret Directive – worden toegelicht. Kijk voor meer informatie op: https://www.epc.nl/workshop-trade-secret-directive-in-turnhout-be

Gerelateerde artikelen