Niemand wil investeren in klimaatneutrale energiesystemen

Innovatie in de distributie van energie biedt meer soelaas

Voor een klimaatneutraal energiesysteem zijn in Nederland veel middelen nodig om de toevoer van stroom of warmte flexibel in te zetten, maar daarin investeren is vaak onaantrekkelijk. Subsidies of andere maatregelen zouden de ontwikkeling van deze systemen kunnen aanjagen en zo de energietransitie vooruithelpen, schrijven netbeheerders in een nieuw rapport.

Door de overstap naar duurzame energiebronnen zoals windmolens of zonnepanelen is de vraag naar elektriciteit op piekmomenten regelmatig groter dan het aanbod, omdat het niet altijd even zonnig of winderig is. Dit tekort op piekmomenten wordt in 2050 nog veel groter, staat in het rapport. Tegelijkertijd zullen de overschotten aan energie op momenten zonder grote vraag naar stroom ook groter worden.

Grootschalige batterijen en opslag via bijvoorbeeld waterstof of methaan zouden uitkomst moeten bieden, naast CO2-vrije elektriciteitscentrales die op of af kunnen schalen. Maar de kans is volgens de netbeheerders groot dat sommige van deze systemen slechts een paar dagen per jaar nodig zijn om vraag en aanbod in balans te brengen. Daarmee is het erg onzeker of ze rendabel worden, wat investeringen erin onaantrekkelijk maakt.

Subsidies zijn een mogelijke oplossing om meer flexibiliteit in het energienetwerk te krijgen. Maar de opstellers werpen in hun rapport ook de vraag op of alle extra investeringen opwegen tegen de alternatieven. Zo is het op piekmomenten ook mogelijk om tegen een vergoeding te vragen of afnemers tijdelijk geen elektriciteit willen verbruiken, of leveranciers tijdelijk niet willen leveren bij te grote overschotten. (ANP)

Lees ook: Jacqueline van den Ende, Carbon Equity: ‘Van de planeet gaan we het niet winnen’

Gerelateerde artikelen