Nederlandse rekenmeesters moeten rekening houden met Trumpflatie

Er hangt iets boven de Nederlandse economie: trumpflatie. Trumpflatie is een eventuele waardestijging van de dollar ten opzichte van de euro, door verschuivingen in het politieke landschap.

Dit wordt gevoed door protectionistische geluiden vanuit Washington. Trumps invloed is overal. Niet alleen op het geopolitieke toneel, maar ook op de valutamarkt. De uitspraken en tweets van de president van de Verenigde Staten beïnvloeden de economie. Ford kan er al over meepraten. 
 
Dit lijkt een ver-van-je-bed-show, maar ook Nederlandse ondernemingen krijgen te maken met Trumpflatie. De Verenigde Staten zijn een enorme handelspartner voor Nederlandse ondernemingen. Nederland importeert voor 27 miljard euro uit de Verenigde Staten. Daarnaast wordt er voor 19 miljard euro geëxporteerd naar de States. 
 
Een daling of stijging van de wisselkoers met een paar procentpunten heeft al enorme gevolgen. Momenteel lijken de markten stabiel. Dit komt met name omdat er nog geen economisch beleid bekend is gemaakt door de Amerikaanse regering. De concrete consequenties van bijvoorbeeld het heronderhandelen over handelsverdragen zijn nog onbekend, maar de markt houdt zijn adem in.

Binnen de Europese Unie staan er tegelijkertijd enkele belangrijke verkiezingen op stapel. In Nederland uiteraard, maar ook in Duitsland en Frankrijk. Het is gezien de ervaringen rondom de presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten en het Brexit-referendum lastig om voorspellingen te doen. Het lijkt er echter op dat rechts een slag gaat slaan. Deze verkiezingen gaan ook invloed hebben op de koers, want de Europese rechtse partijen beloven een ander economisch beleid te gaan voeren. 

Struisvogelpolitiek
Voor Nederlandse CFO’s en DGA’s is het daarom tijd te gaan rekenen. Wat zijn de gevolgen voor mijn resultaten als de koers tussen de euro en de dollar 10% stijgt, of daalt? Dat zijn risico’s die een balans danig in de war brengen. Hoeveel risico is een organisatie bereid te nemen? Antwoorden op die vragen moeten CFO’s er toe doen besluiten vaste valutatarieven af te sluiten of te kiezen voor de dagkoersen. Zo kan risico beheersbaar worden gemaakt tot acceptabele waarden.

Het belangrijkste is dát er een afgewogen en bewuste keuze wordt gemaakt, eventueel op basis van extern advies. Niets doen is geen optie. Ik geef geen politiek advies, maar één ding moet ik wel kwijt: in tijden van Trumpflatie werkt struisvogelpolitiek niet.

William Crossley, Head of Monex Amsterdam

Gerelateerde artikelen