KPMG International steekt 30 miljoen euro in Nederlandse tak

KPMG International steekt 30 miljoen euro in zijn Nederlandse afdeling. Die kan daardoor in totaal 54 miljoen euro investeren in verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de eigen organisatie. KPMG Nederland heeft donderdag haar businessplannen voor de komende drie jaren gepresenteerd.

De plannen en het onderliggend investeringsprogramma van 54 euro miljoen richten zich op drie prioriteiten: verdere groei van met name de Advisory business, voortgaande proces-en efficiencyverbetering gericht op hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening en aanpassing van de organisatie.

Groei

De groei van de business komt uit de uitbreiding en vernieuwing van het aanbod van de dienstverlening, gebaseerd op een groeiende vraag uit de markt. In het bijzonder zijn de groeiplannen gericht op technologiegebaseerde adviesdomeinen als Cyber Security en Data& Analytics, geïntegreerde oplossingen zoals Big Data, Real Estate Advisory, Integration & Separation en de groei van recente acquisities waaronder CrimsonWing en THT.

Procesverbetering

Investeringen in mensen door training en opleiding, systemen en processen en verdere standaardisatie moeten blijvend hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening waarborgen. De investeringen zijn ook gericht op het doorvoeren van een aanzienlijke efficiencyverbetering, in de auditpraktijk maar ook in andere delen van de organisatie.

Organisatie

KPMG: ‘De verplichte kantoorrotatie brengt een nieuwe realiteit met zich mee. Voor Audit heeft dit een margedruk als gevolg gehad. In combinatie met de groei van Advisory vergt dit een aanpassing van de organisatie en een noodzakelijke reductie van de algemene kosten. Dat resulteert o.a. in een reductie van 50 fte’s binnen de ondersteunende diensten (18%). Deze reductie zal de komende drie jaar voornamelijk via natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De samenstelling van de partnership van KPMG in Nederland wordt actief vernieuwd door de voorgenomen benoeming van circa 40 nieuwe Partners en Directors per 1 oktober a.s.’

‘Pijnlijke maatregelen’
 
Jan Hommen, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘De plannen voor de komende drie jaren bieden een veelbelovend, solide en tegelijkertijd realistisch perspectief. Met elkaar hebben we inmiddels een bestendig fundament gelegd om deze plannen succesvol te kunnen uitvoeren. We zijn tevreden met het resultaat van de wettelijk verplichte kantoorrotatie. We hebben prachtige nieuwe klanten mogen verwelkomen en we gaan onder andere 7 van de 25 AEX-fondsen controleren. De rotatie heeft ook nieuwe kansen voor Advisory opgeleverd. Die worden nu al benut door middel van adviesopdrachten bij klanten waar we voorheen de controle deden. Niettemin moet er nog veel gebeuren. We moeten ons kostenniveau aanpassen aan de omvang van de business. Daar horen ook pijnlijke maatregelen bij. En we zullen de nog niet afgeronde dossiers uit het verleden moeten verwerken.’

Co-investering KPMG International

Hommen vervolgt: ‘De implementatie van de plannen vergt een grote inspanning van al onze mensen en substantiële investeringen. Bij de uitvoering hiervan kunnen we bouwen op een team van bijzonder getalenteerde en toegewijde mensen. Daarnaast hebben wij de grote en loyale steun van ons internationale netwerk. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de co-investering van KPMG International van 30 miljoen euro in ons investeringsprogramma dat voor de komende drie jaren in totaal 54 miljoen euro bedraagt. KPMG International doet dat omdat ze vertrouwen heeft in onze plannen en gelooft in de realisatie ervan. Onze ambitie om de top van de audit en adviessector in Nederland te zijn wordt volledig gesteund omdat KPMG Nederland een essentieel onderdeel van het internationale KPMG-netwerk is.’

Schoonmaak 

Het afgelopen jaar stond bij KPMG in het teken van een grote schoonmaak. De firma raakte in opspraak door een reeks schandalen. Topman Jurgen van Breukelen stapte op en werd vervangen door tussenpaus en erkend puinruimer Jan Hommen. Die hoopt nog deze zomer het stokje te kunnen doorgeven aan een definitieve opvolger. KPMG heeft intussen de bezem door de organisatie gehaald. Zeven partners zijn ´om kwaliteitsredenen’ uit de maatschap gezet. Om de organisatie verder te stroomlijnen wordt gesneden in het aantal bestuurslagen. ´Minder mensen aan de top, zodat we meer partners kunnen inzetten bij onze klanten’, aldus Hommen.

Leegstand 

De firma wil daarnaast de leegstand in haar kantoren aanpakken. Zo’n 30 tot 40 procent van de ruimte wordt niet benut, een flinke kostenpost. Door de lange looptijd van veel huurcontracten is het wel lastig daar direct iets aan te doen. De firma is in gesprek met verhuurders en met mogelijke onderhuurders, gaf Hommen aan. 

 

(KPMG/ANP

Gerelateerde artikelen