KPMG: ‘Europese fintech investeringen naar recordhoogte’

De Europese investeringen in fintech, technologische vernieuwing in de financiƫle sector, zijn in 2019 gestegen naar iets meer dan 58 miljard dollar, een toename van ruim 30 procent ten opzichte van 2018.

De forse stijging is met name een gevolg van de overname van het Britse betaalbedrijf Worldpay door het Amerikaanse FIS voor een bedrag van 42,5 miljard dollar.

Andere grote transacties in Europa in de laatste zes maanden van 2019 waren de buyout van het Franse eFront voor een bedrag van 1,3 miljard dollar en de buyout van het Italiaanse SIA voor een bedrag van 894 miljoen dollar.

Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere zes maanden uitvoert naar de wereldwijde investeringen in fintech. Wereldwijd werd vorig jaar voor een bedrag van 135,7 miljard dollar in fintech geïnvesteerd. Dat is iets minder dan in 2018. In dat jaar bedroegen de totale investeringen 141 miljard dollar.

“De groeiende volwassenheid van de Europese fintechmarkt en de toenemende behoefte van de financiële sector om te innoveren zorgen voor veel belangstelling van investeerders voor financiële technologie”, zegt Nienke Wichers Hoeth, Fintech-partner bij KPMG.

Wichers Hoeth: “Daarnaast zien we ook de interesse van internationale partijen voor Europa toenemen. Zij zijn vooral op zoek naar mogelijkheden om hun marktaandeel te vergroten of succesvolle innovaties elders in wereld te kunnen toepassen. Een goed voorbeeld is de deelname van de Australische Common Wealth Bank in de kapitaalinjectie van 460 miljoen dollar in het Zweedse Klarna.”

Techreuzen roeren zich steeds meer
Techreuzen als Alibaba, Alphabet, Apple, Amazon, Google en Tencent blijken steeds actiever te worden met investeringen in fintech. Voor jaar waren zij wereldwijd goed voor 46 transacties met een totale waarde van 3,5 miljard dollar. In 2014 ging het om niet meer dan 17 deals met een waarde van 587 miljoen dollar.

Koploper is Alphabet dat in de periode 2014 tot 2020 goed was voor 65 transacties. Alphabet wordt gevolgd door Tencent met 49 deals en Alibaba met 22 transacties. Wichers Hoeth: “De drijfveer is duidelijk. Nu fintech steeds volwassener wordt, zien de bedrijven mogelijkheden voor nieuwe commerciële activiteiten of het uitbouwen van bestaande. Wij gaan dit jaar zien dat de grenzen tussen financiële dienstverleners en niet-financiële bedrijven die op zoek zijn naar fintechoplossingen steeds verder vervagen.”

Bedrijven als Alibaba en Google blijven op zoek naar mogelijkheden om financiële diensten meer te integreren in het bestaande aanbod aan consumenten en bedrijven. Dit doen zij enerzijds door deelnemingen aan te gaan, ook zijn samenwerkingen met bestaande partijen in het financiële landschap aan de orde van de dag. Het voorbeeld van Goldman Sachs en Apple in het kader van de door Apple in de markt gezette credit card is hier een voorbeeld van.

Cybersecurity steeds belangrijker voor fintechs
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat technologie gericht op het terugdringen van cybercriminaliteit in de financiële sector wereldwijd steeds meer in de belangstelling staat. In 2019 werd voor een bedrag van 646 miljoen dollar in cybersecurity geïnvesteerd, ruim twee keer zoveel als in 2018.

Wichers Hoeth: “Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Europa is de belangstelling groot. Dit heeft voor een deel te maken met de komst van Open Banking. Dat zorgt ervoor dat steeds meer nieuwe partijen de markt van financiële dienstverlening betreden. Het gebruik van API’s zorgt er bovendien voor dat data worden uitgewisseld tussen verschillende systemen. De bescherming van deze data, met name bij organisaties die minder goed gereguleerd zijn dan financiële instellingen, vormt een belangrijk punt van zorg. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in Nederland recent aangekondigd om onderzoek te doen naar de mate waarin bedrijven met een zogenoemde ‘PSD2-vergunning’ betaalrekeninginformatie verwerken.

Een andere drijfveer voor de investeringen vormt de behoefte aan effectievere en meer klantgerichte toegangscontroles. Financiële instellingen zien het belang in van het bieden van een uitzonderlijke klantervaring. Dat betekent dat zij de nu vaak ingewikkelde digitale toegang tot de dienstverlening heroverwegen. Dit stimuleert de investeringen in fintechs die innovatieve oplossingen bieden voor het kunnen identificeren van klanten, zoals het gebruik van biometrische gegevens en gedragsanalyses. Er ontstaat een markt van nieuwe innovatie partijen die zich specifiek op deze oplossingen richten.”

Gerelateerde artikelen