Kleine private equity-fondsen doen het beter dan hun grote collega’s

Laatst gewijzigd: 26 juni 2024 11:31
Hogere rendementen en beter in het vasthouden van resultaten.

Beleggers hebben traditioneel een voorkeur voor grote private equity fondsen omdat ze veronderstellen dat ze betere rendementen en veerkracht bieden door schaal en stabiliteit. Uit analyse van Schroders Capital blijkt echter dat kleine en middelgrote private-equityfondsen beter presteren dan hun grote tegenhangers en robuustere en aanhoudende rendementen bieden.

Omdat het midden- en kleinbedrijf het overgrote deel van de kansen in private equity voor zijn rekening neemt, doen beleggers er verstandig aan dit waardevolle deel van de markt niet over het hoofd moeten zien, meent Schroders Capital.

Schroders Capital heeft gegevens geanalyseerd van meer dan 64.000 private-equityfondsen en 400.000 deals in buyout-, groei- en durfkapitaal van 2000 tot 2023. Single-deal fondsen en dakfondsen en deals van minder dan 1 miljoen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Schroders classificeert het kleine en middelgrote segment als fondsen van respectievelijk minder dan een half miljard en twee miljard en deals van respectievelijk minder dan 50 miljoen en 200 miljoen.

In de afgelopen tien jaar heeft het aantrekken van kapitaal door grote fondsen de dealflow veruit overtroffen, wat heeft geleid tot meer concurrentie en dus tot hogere ratio’s voor grote deals. De stroom van grote transacties is met 1,6 keer gegroeid, terwijl de kapitaalverwerving door grote fondsen met bijna vijftien keer is toegenomen.

Kleine en middelgrote fondsen hebben daarentegen de afgelopen tien jaar een groei van 2,7 keer in de jaarlijkse dealflow gekend, terwijl de kapitaalverwerving op jaarbasis met slechts 2,4 keer is gegroeid.

Veel meer beleggingsmogelijkheden
Schroders constateert dat op dit moment de kapitaalverwerving in Europese en Noord-Amerikaanse grote buyout-fondsen honderd procent boven de langetermijntrend ligt, vergeleken met slechts veertig procent boven de trend in kleine en middelgrote buyout-fondsen.

Historisch gezien biedt het kleine en middensegment van de markt veel meer beleggingsmogelijkheden in zowel fondsen als deals. Volgens gegevens van Preqin zijn er van 2010 tot 2023 vijftig keer meer kleine en middelgrote fondsen op de markt dan grote fondsen, en zeventien keer meer kleine en middelgrote dealkansen dan grote deals. Het kleine en middelgrote segment vormt derhalve het grootste deel van de ‘long tail’ van private equity, goed voor 98 procent van alle fondsen op de markt en 94 procent van alle deals.

Gunstigere dry powder-situatie
Het volgen van EV/EBITDA-ratio’s op de lange termijn toont een consistent grote korting tussen middelgrote en grote buyout-deals, die nu ongeveer vijf tot zes keer bedraagt. Dit kan deels worden verklaard door de gunstigere dry powder-situatie in het middensegment. Maar dit is ook te wijten aan het hogere gepercipieerde risico bij kleine en middelgrote deals, waar kleinere bedrijven mogelijk minder gediversifieerd en geprofessionaliseerd zijn. Kleine en middelgrote deals worden ook vaak verkregen via eigen netwerken.

In Azië, Noord-Amerika en Europa hebben kleine en middelgrote fondsen tussen 2000 en 2018 hogere nettorendementen behaald dan grote fondsen. Kleine en middelgrote durfkapitaal-, groei- en buyoutfondsen deden het ook beter dan hun grote tegenhangers.

Schroders heeft de rendementen per fondsgrootte beoordeeld tijdens twee recessieperiodes: de grote financiële crisis van 2007 tot 2009 en de Dotcom-zeepbel van. 2001. Uit die verkenning bleek dat dat kleine en middelgrote fondsen in deze perioden hogere rendementen opleverden dan grote fondsen, zowel in termen van netto TVPI als netto IRR.

Kleine en middelgrote fondsen zijn ook beter in het behouden van goede prestaties over opeenvolgende fondsjaren dan grote fondsen. In 2022 heeft Schroders onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de rendementen van kleine en middelgrote fondsen aanhouden, maar die van grote fondsen niet.

Lees ook: Due diligence-proces van middellange lengte zorgt voor optimaal deal-resultaat

Gerelateerde artikelen